Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "chuẩn mực kế toán"

chuẩn mực kế toán | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chuẩn mực kế toán.

Quy định pháp luật về chuẩn mực kế toán số 14 ? So sánh thời điểm xuất hóa đơn với thời điểm ghi nhận doanh thu ?

Quy định pháp luật về chuẩn mực kế toán số 14 ? So sánh thời điểm xuất hóa đơn với thời điểm ghi nhận doanh thu ?
Khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, doanh nghiệp cần phải xuất hóa đơn và sử dụng hóa đơn để ghi nhận doanh thu của đơn vị mình. Tuy nhiên, không phải trong bất kỳ trường hợp nào, thời điểm xuất hóa đơn cũng là thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Luật Minh Khuê sẽ giải đáp các thắc mắc của khách hàng về vấn đề này như sau:

Hệ số K trong kế toán là gì? Cách tính hệ số K đơn giản, dễ hiểu nhất

Hệ số K trong kế toán là gì? Cách tính hệ số K đơn giản, dễ hiểu nhất
Hệ số K trong kế toán là một khái niệm quan trọng được sử dụng để tính toán và kiểm soát các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hệ số K thường được áp dụng trong quy trình kiểm soát hóa đơn điện tử để ngăn chặn tình trạng xuất hóa đơn khống và đảm bảo tính minh bạch trong giao dịch.

Chuẩn mực kế toán Thuế thu nhập doanh nghiệp (VAS17)

Chuẩn mực kế toán Thuế thu nhập doanh nghiệp (VAS17)
Thực thế, luôn luôn tồn tại sự khác biệt giữa các Chính sách Thuế với các quy định trong các Chuẩn mực và Chế độ kế toán trong bất kỳ nền kinh tế nào trên thế giới. Các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế phải hiểu và có cách ứng xử phù hợp đối với sự khác biệt này.

Đo lường giá trị hợp lý trong chuẩn mực kế toán quốc tế?

Đo lường giá trị hợp lý trong chuẩn mực kế toán quốc tế?
Chênh lệch giá trị đánh giá lại của tài sản giảm (do giá trị hợp lý giảm) được ghi nhận là chi phí trên báo cáo lãi, lỗ hoặc ghi giảm vốn chủ sở hữu nếu trước đó có phát sinh chênh lệch giá đánh giá lại tăng đã được ghi nhận vào vốn chủ sở hữu. ...

Chuẩn mực kế toán doanh thu và thu nhập khác của doanh nghiệp

Chuẩn mực kế toán doanh thu và thu nhập khác của doanh nghiệp
Chuẩn mực kế toán doanh thu và thu nhập khác của doanh nghiệp (chuẩn mực số 14) ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ chi tiết về chuẩn mực kế toán doanh thu và thu nhập khác.

Làm rõ hơn về chuẩn mực kế toán số 17 - thuế thu nhập doanh nghiệp

Làm rõ hơn về chuẩn mực kế toán số 17 - thuế thu nhập doanh nghiệp
Nhằm tạo nên sự đơn giản hơn, dễ hiểu hơn cho những kế toán viên, cán bộ thuế khi giải quyết vấn đề liên quan này, trong giới hạn bài viết này Tác giả xin đi vào phân tích, hệ thống hoá những vấn đề cơ bản theo quy định của Chuẩn mực và Thông tư hiện hành trên các khía cạnh sau: Những khái niệm cơ bản về thuế TNDN; Hạch toán thuế TNDN hiện hành;

Chuẩn mực kế toán tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp

Chuẩn mực kế toán tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp
Chuẩn mực kế toán tài sản cố định hữu hình (chuẩn mực kế toán số 03) được ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Luật Minh Khuê chia sẻ chuẩn mực kế toán tài sản cố định hữu hình trong bài viết dưới đây.

Chuẩn mực kế toán hàng tồn kho của doanh nghiệp

Chuẩn mực kế toán hàng tồn kho của doanh nghiệp
Luật Minh Khuê chia sẻ chuẩn mực kế toán hàng tồn kho (chuẩn mực số 02) ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Nội dung chi tiết mời bạn đọc theo dõi trong bài viết dưới đây.

Chuẩn mực kế toán bất động sản đầu tư của doanh nghiệp

Chuẩn mực kế toán bất động sản đầu tư của doanh nghiệp
​Chuẩn mực kế toán bất động sản đầu tư của doanh nghiệp (chuẩn mực số 05) ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Luật Minh Khuê nghiên cứu và chia sẻ nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây.

Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 06 thuê tài sản

Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 06 thuê tài sản
Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với bên thuê và bên cho thuê tài sản, bao gồm thuê tài chính và thuê hoạt động, làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

Chuẩn mực kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết

Chuẩn mực kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết
Chuẩn mực kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết (chuẩn mực số 07) ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC. Chuẩn mực này áp dụng cho kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết của nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể trong công ty liên kết.

Chuẩn mực kế toán số 26 thông tin về các bên liên quan

Chuẩn mực kế toán số 26 thông tin về các bên liên quan
Chuẩn mực kế toán số 26 thông tin về các bên liên quan được ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Luật Minh Khuê chia sẻ nội dung của chuẩn mực kế toán này trong bài viết dưới đây.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng