Luật sư tư vấn về chủ đề "chế độ kế toán"

chế độ kế toán | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chế độ kế toán.

Chế độ kế toán là gì? Những quy định mới trong công tác kế toán?

Chế độ kế toán là gì? Những quy định mới trong công tác kế toán?
Hiện nay, cùng với sự phát triển của xã hội thì dịch vụ về kế toán cũng phát triển cùng với nó và cả doanh nghiệp. Kế toán là công việc không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp, vậy làm sao để có thể làm tốt được công việc này đang là vấn đề đặt ra đối với mỗi doanh nghiệp.

Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp (ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC Ngày 10/10/2017)

Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp (ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC Ngày 10/10/2017)
Luật Minh Khuê giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn sách "Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp (ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC Ngày 10/10/2017) do Vụ chế độ kế toán và kiểm toán Bộ tài chính hệ thống nhằm phổ biến quy định mới về chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp.

Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp
Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Bộ Tài Chính ban hành thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015. Nội dung toàn văn như sau:

Sách Chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý dự án, kế toán tài sản kết cấu hạ tầng (Vũ Phương)

Sách Chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý dự án, kế toán tài sản kết cấu hạ tầng (Vũ Phương)
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn sách "Chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý dự án, kế toán tài sản kết cấu hạ tầng" do tác giả Vũ Phương biên soạn theo quy định tại thông tư 79/2019/TT-BTC và Thông tư 76/2019/TT-BTC.

Sách Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trường học - thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế, phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán

Sách Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trường học - thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế, phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn sách "Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trường học - quy định thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế, phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán" do các tác giả Hữu Đại - Vũ Tươi hệ thống.