Luat Minh Khue

chứng chỉ hành nghề được

chứng chỉ hành nghề được - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chứng chỉ hành nghề được

Thủ tục làm chứng chỉ hành nghề?

Thủ tục làm chứng chỉ hành nghề?
Xin chào Luật Minh Khuê, em có câu hỏi sau xin được giải đáp: Em làm ở bệnh viện A từ ngày 21/3/2013 đến ngày 13/10/2013 ,sau đó em nghỉ việc tại bệnh viện A ( tỉnh bình dương), sau đó đến ngày 2/11/2013 em lại làm ở một bệnh viện tư nhân khác cho đến nay, anh chị có thể hướng dẫn giúp em thủ tục làm chứng chỉ hành nghề được không,