Luật sư tư vấn về chủ đề "chứng chỉ hành nghề dược"

chứng chỉ hành nghề dược | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chứng chỉ hành nghề dược.

Đối tượng và Điều kiện cấp Giấy chứng nhận lương y theo quy định mới hiện nay

Đối tượng và Điều kiện cấp Giấy chứng nhận lương y theo quy định mới hiện nay
Đối tượng, điều kiện và thủ tục cấp Giấy chứng nhận là lương y được hướng dẫn tại Thông tư 29/2015/TT-BYT. Vậy, những đối tượng nào và cần đáp ứng điều kiện cụ thể là gì thì sẽ đủ điều kiện đề nghị cấp Giấy chứng nhận là lương y theo quy định hiện nay? Luật Minh Khuê nghiên cứu và chia sẻ dưới đây.

Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận là lương y

Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận là lương y
Đối tượng, điều kiện và thủ tục cấp Giấy chứng nhận là lương y được hướng dẫn tại Thông tư 29/2015/TT-BYT. Vậy, để được cấp Giấy chứng nhận là lương y khi đáp ứng đủ điều kiện cần chuẩn bị hồ sơ và tiến hành theo thủ tục nào theo quy định hiện nay? Luật Minh Khuê nghiên cứu và chia sẻ dưới đây.