Luật sư tư vấn về chủ đề "chương trình đào tạo"

chương trình đào tạo | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chương trình đào tạo.

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chương trình đào tạo, quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chương trình đào tạo, quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Công ty Luật TNHH Minh Khuê tiếp tục tổng hợp các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm theo quy định tại Văn bản hợp nhất 1307/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Chương trình đào tạo kỹ năng tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ cho sinh viên luật mới ra trường

Chương trình đào tạo kỹ năng tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ cho sinh viên luật mới ra trường
Lớp học đào tạo chuyên môn về lĩnh vực sở hữu trí tuệ trang bị cho các bạn sinh viên những kiến thức cơ bản về lĩnh vực sở hữu trí tuệ cũng như giúp cho các bạn có thể biết được thủ tục, hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sơ hữu công nghiệp,đăng ký quyền tác giả lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Công ty Luật Minh Khuê tổ chức lớp học này với mong muốn tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có cơ hội tiếp xúc với các kỹ năng làm việc trên thực tế sau khi các bạn ra trường.

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục - Vi phạm quy định về chương trình đào tạo và quy định tuyển sinh

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục - Vi phạm quy định về chương trình đào tạo và quy định tuyển sinh
Nhóm các hành vi vi phạm quy định về hoạt động tuyển sinh và nhóm hành vi vi phạm quy định về nội dung, chương trình, hoạt động đào tạo liên thông, liên kết được quy định tại Mục 2, Mục 3 chương II Nghị định số 04/2021/NĐ-CP - Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Thông tư số 38/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắttrực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu

Thông tư số 38/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắttrực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu
Quy định về Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu