Luật sư tư vấn về chủ đề "chuyển quyền sở hữu"

chuyển quyền sở hữu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chuyển quyền sở hữu.

Quy định về thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản bảo đảm

Quy định về thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản bảo đảm
Các phương thức xử lý tài sản bảo đảm đều đòi hỏi việc chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản từ bên bảo đảm sang bên nhận bảo đảm hoặc người thứ ba. Vậy, sau khi xử lý tài sản bảo đảm việc chuyển quyền sở hữu tài sản bảo đảm sẽ được thực hiện ra sao?

Thời điểm chuyển quyền sở hữu và chuyển giao rủi ro trong giao dịch mua bán về nhà ở

Thời điểm chuyển quyền sở hữu và chuyển giao rủi ro trong giao dịch mua bán về nhà ở
Việc xác định thời điểm chuyển giao quyền sở hữu và thời điểm chuyển giao rủi ro trong giao dịch mua bán về nhà ở rất quan trọng. Nhưng không phải cá nhân, tổ chức khi tham gia vào giao dịch này đều có hiểu biết pháp lý cụ thể về vấn đề này. Bởi vậy, Luật Minh Khuê nghiên cứu và giải đáp cụ thể:

Giới hạn quyền sở hữu công nghiệp và những vẫn đề liên quan

Giới hạn quyền sở hữu công nghiệp và những vẫn đề liên quan
Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp là chủ thể quyền sở hữu công nghiệp và được hưởng các quyền theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam. Tuy nhiên, nhằm bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng pháp luật đã quy định các trường hợp giới hạn quyền sở hữu công nghiệp.

Bàn luận về sự từ bỏ (ABANDONMENT) là gì ?

Bàn luận về sự từ bỏ (ABANDONMENT) là gì ?
Sự từ bỏ là việc từ bỏ tự nguyện các quyền, quyền sở hữu, hay khiếu nại về tài sản, và bị tước mất mọi quyền lợi sở hữu hợp pháp... Vậy bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ tìm hiểu và làm rõ hơn về vấn đề này.

Chuyển giao quyền yêu cầu trong quan hệ dân sự

Chuyển giao quyền yêu cầu trong quan hệ dân sự
Thế nào là chuyển giao quyền yêu cầu? Các trường hợp không được phép chuyển giao quyền yêu cầu; Việc chuyển giao quyền có cần sự đồng ý của bên có nghĩa vụ không? Chuyển giao quyền yêu cầu có biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ

Phân tích chủ thể, khách thể của chế độ sở hữu toàn dân ?

Phân tích chủ thể, khách thể của chế độ sở hữu toàn dân ?
Sở hữu toàn dân là hình thức cao nhất của sở hữu xã hội chủ nghĩa, trong đó các tư liệu sản xuất, tư liệu sinh hoạt, các phương tiện và tài sản khác thuộc về nhà nước - người đại diện chính thức của nhân dân. Vậy, chủ thể và khách thể của sở hữu toàn dân được hiểu như thế nào ? Bài viết phân tích:

Sở hữu riêng là gì ? Phân tích yếu tố chủ thể, khách thể và nội dung sở hữu riêng ?

Sở hữu riêng là gì ? Phân tích yếu tố chủ thể, khách thể và nội dung sở hữu riêng ?
Sở hữu riêng là hình thức sở hữu của một chủ thể là cá nhân hoặc một pháp nhân đối với tài sản của mình. Với tư cách là một chủ sở hữu, cá nhân, pháp nhân có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc quyền sở hữu riêng. Bài viết phân tích các vấn đề pháp lý liên quan đến sở hữu riêng:

Các phương thức bảo vệ quyền sở hữu ? Cách thức bảo vệ quyền đối với tài sản ?

Các phương thức bảo vệ quyền sở hữu ? Cách thức bảo vệ quyền đối với tài sản ?
Trong thực tế sự xâm phạm quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản rất đa dạng và phong phú. Vì vậy, Điều 164 bộ luật dân sự năm 2015 đã ghi nhận các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu. Bài viết sẽ phân tích và làm rõ về phương thức, các thức để bảo vệ quyền sở hữu theo quy định pháp luật.

Quyền hưởng dụng là gì ? Phân tích nội dung quyền hưởng dụng theo luật ?

Quyền hưởng dụng là gì ? Phân tích nội dung quyền hưởng dụng theo luật ?
Khoản 1 Điều 159 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: “Quyền khác đổi với tài sản là quyền của chủ thể trực tiếp nắm giữ, chi phối tài sản thuộc quyền sở hữu của chù thể khác”. Vậy, quyền khác ở đây là gì ? Bài viết phân tích và làm rõ quyền hưởng dụng đối với tài sản. Cụ thể:

Sở hữu là gì ? Phân tích sự hình thành sở hữu của xã hội loài người ?

Sở hữu là gì ? Phân tích sự hình thành sở hữu của xã hội loài người  ?
Sở hữu là quan hệ xã hội thông qua đó xác thuộc về ai? Do ai chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản trong xã hội. Vậy, Sở hữu hình thành, phát triển như thế nào thông qua chiều dài lịch sử của con người ? Bài viết phân tích và làm rõ thêm vấn đề sở hữu, tư duy sở hữu của con người.

Quyền sở hữu là gì ? Quy định pháp luật về quyền sở hữu

Quyền sở hữu là gì ? Quy định pháp luật về quyền sở hữu
Quyền sở hữu là phạm trù pháp lí phản ánh các quan hệ sở hữu trong chế độ sở hữu nhất định. Đây là một khái niệm chung có thể bắt gặp tại các quan hệ pháp luật dân sự, luật sở hữu trí tuệ, luật nhà ở. Bài viết phân tích, làm rõ nội hàm khái niệm quyền sở hữu theo quy định pháp luật Việt Nam:
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook