Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Cơ quan Đại diện"

Cơ quan Đại diện | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Cơ quan Đại diện.

Tài sản của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự là gì ?

Tài sản của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự là gì ?
Nghiên cứu chiến lược, chính sách, pháp luật, xu hướng phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư, viện trợ phát triển, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường, giáo dục - đào tạo, du lịch, hợp tác sử dụng nguồn nhân lực và các vấn đề liên quan khác của quốc gia, tác động đến nền kinh tế Việt Nam

Mẫu tờ khai đăng ký khai sinh (dùng tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài )

Mẫu tờ khai đăng ký khai sinh (dùng tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài )
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu từ khai đăng ký khai sinh (dùng tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài) Ban hành kèm thông tư số 05/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch:

Cơ quan đại diện cho công ty (CORPORATE AGENT) là gì ?

Cơ quan đại diện cho công ty (CORPORATE AGENT) là gì ?
Cơ quan đại diện cho công ty (CORPORATE AGENT) là các dịch vụ ngân hàng được thực hiện tại một tổ chức đại diện cho công ty và các cơ quan chính phủ. Các dịch vụ bao gồm: thanh toán chi phiếu, chia cổ tức, thanh toán tiền lãi, đăng ký và, thu hồi cổ phiếu, và thu thuế cho các cơ quan chính phủ
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng