Cơ quan tiến hành tố tụng

Bài tư vấn về chủ đề Cơ quan tiến hành tố tụng

Mối quan hệ của luật sư với các cơ quan tiến hành tố tụng

Mối quan hệ của luật sư với các cơ quan tiến hành tố tụng
Do yêu cầu hoạt động nghề nghiệp, giữa luật sư với các cơ quan tiến hành tố tụng trong thực tế đã hình thành mối quan hệ thường xuyên và mật thiết. Việc xác định bản chất mối quan hệ này là một yêu cầu cần thiết trong nhận thức pháp luật. Đồng thời việc quan tâm xây dựng, xác lập mối quan hệ giữa luật sư với các cơ quan tiến hành tố tụng chính là giúp thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp hơn, lành mạnh hơn, chủ động tích cực hơn và trên hết nhằm đem đến những lợi ích cho công tác pháp luật nói chung, hi

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong bộ luật tố tụng dân sự

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong bộ luật tố tụng dân sự
Cơ quan tiến hành tố tụng là chủ thể của các quan hệ tố tụng và được giao những quyền và nghĩa vụ tố tụng nhất định.Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng là một trong các chủ thể của tố tụng hình sự, có vai trò quan trọng mang tính quyết định trong quá trình chứng minh, giải quyết các vụ án.

Quan hệ giữa Luật sư và cơ quan tiến hành tố tụng ?

Quan hệ giữa Luật sư và cơ quan tiến hành tố tụng ?
Xin chào luật Minh Khuê, tôi có một số thắc mắc như sau muốn được tư vấn : có phải mối quan hệ giữa luật sư với cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng hình sự luôn mang tính quyền lực nhà nước hay không ? Chân thành cảm ơn luật sư.

Người tham gia tố tụng để giúp đỡ người có quyền và lợi ích hợp pháp và giúp cơ quan tiến hành tố tụng xác định sự thật của vụ án ?

Người tham gia tố tụng để giúp đỡ người có quyền và lợi ích hợp pháp và  giúp cơ quan tiến hành tố tụng xác định sự thật của vụ án ?
Người tham gia tố tụng để giúp đỡ người có quyền và lợi ích hợp pháp là người bản thân họ không có quyền và lợi ích gì đối với vụ án, họ chỉ giúp đỡ những người tham gia tố tụng khác như : bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng