Luật sư tư vấn về chủ đề "công ích"

công ích | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề công ích.

Thu hồi đất công ích của xã, phường thì việc hỗ trợ được thực hiện như thế nào ? Các khoản hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi thu hồi đất ?

Thu hồi đất công ích của xã, phường thì việc hỗ trợ được thực hiện như thế nào ? Các khoản hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi thu hồi đất ?
Cưỡng chế để thu hồi đất trong trường hợp nào ? Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai như thế nào ? Tư vấn bảo vệ quyền lợi khi bị thu hồi đất ? Tư vấn về điều kiện thu hồi đất đai theo quy định của pháp luật ? sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn về thu hồi đất và giải quyết các vướng mắc xung quanh hoạt động thu hồi đất:

Lao động công ích là gì ? Quy định về lao động công ích

Lao động công ích là gì ? Quy định về lao động công ích
Lao động công ích là lao động để thực hiện những công việc vì lợi ích của cộng đồng, không đòi hỏi sự trả công, bao gồm nghĩa vụ lao động hàng năm và nghĩa vụ lao động trong trường hợp xảy ra thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh.

Công ích là gì ? Quy định pháp luật về công ích

Công ích là gì ? Quy định pháp luật về công ích
Công ích là các lợi ích công cộng (thường được Nhà nước và xã hội xác nhận hoặc thừa nhận một cách đương nhiên. Tuỳ vào các ngữ cảnh khác nhau mà ý nghĩa công cộng ở đây có thể được hiểu là lợi ích trực tiếp của một cộng đồng hoặc của toàn xã hội.

Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích là gì? Làm rõ.

Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích là gì? Làm rõ.
là một diện tích đất được trích ra từ quỹ đất nông nghiệp của địa phương để phục vụ mục đích công ích của địa phương mình. Theo quy định tại khoản 1 Điều 132 thì diện tích này không được quá 5% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản của địa ph

Thu hồi đất công ích có được bồi thường không? Thu hồi nhà của xây trái pháp luật có được đền bù ?

Thu hồi đất công ích có được bồi thường không? Thu hồi nhà của xây trái pháp luật có được đền bù ?
Thẩm quyền thu hồi đất là cơ quan nào ? Không đứng tên trong giấy chứng nhận QSD đất có được đền bù thu hồi không? Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trong trường hợp nào ? Ban quản lý dự án có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSD) không? sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích theo quy định mới nhất?

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích theo quy định mới nhất?
Theo đó, doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích có các quyền như các doanh nghiệp kinh doanh các ngành nghề khác như: tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm; tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh...