Luật sư tư vấn về chủ đề "công ty quản lý quỹ"

công ty quản lý quỹ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề công ty quản lý quỹ.

Điều kiện chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Điều kiện chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
Điều kiện Chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được quy định tại Luật chứng khoán năm 2019 và được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây:

Mẫu báo cáo hoạt động quản trị rủi ro của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Mẫu báo cáo hoạt động quản trị rủi ro của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
Quản trị rủi ro là quá trình nhận dạng, phân tích, đo lường, đánh giá rủi ro, từ đó tìm các biện pháp kiểm soát, khắc phục hậu quả của rủi ro đối với hoạt động kinh doanh nhằm sử dụng tối ưu nguồn lực. Công ty quản lý quỹ có nghĩa vụ báo cáo hoạt động quản trị rủi ro tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Nghiệp vụ kinh doanh của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là gì? Quy định về nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư của công ty quản lý quỹ

Nghiệp vụ kinh doanh của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là gì? Quy định về nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư của công ty quản lý quỹ
Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được phép thực hiện nghiệp vụ kinh doanh đó là: Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán. Trong bài viết này chúng tôi chia sẻ cụ thể về nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư.

Nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư và tư vấn đầu tư chứng khoán của công ty quản lý quỹ

Nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư và tư vấn đầu tư chứng khoán của công ty quản lý quỹ
Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được phép hoạt động những nghiệp vụ kinh doanh đó là: Quản lý danh mục đầu tư, quản lý quỹ đầu tư và tư vấn đầu tư chứng khoán. Ở bài viết này, Luật Minh Khuê chia sẻ quy định mới nhất về hoạt động nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư và tư vấn đầu tư chứng khoán.

Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam là gì? Quy định về quyền và nghĩa vụ của chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài

Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam là gì? Quy định về quyền và nghĩa vụ của chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài
Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam là gì? Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam có quyền và nghĩa vụ như thế nào trong hoạt động nghiệp vụ kinh doanh của công ty quản lý quỹ? Luật Minh Khuê chia sẻ trong nội dung bài viết dưới đây:

Công bố thông tin của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đàu chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài của Việt

Công bố thông tin của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đàu chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài của Việt
Nội dung thông tin công bố quy định tại khoản 1 Điều này phải nêu rõ sự kiện được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán yêu cầu công bố; nguyên nhân, mức độ xác thực của sự kiện đó và giải pháp khắc phục (nếu có).

Mẫu điều lệ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định mới nhất

Mẫu điều lệ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định mới nhất
Bất kỳ một doanh nghiệp nào để được thành lập và hoạt động đều cần xây dựng cho tổ chức một bản điều lệ, nó được coi là luật nội bộ của doanh nghiệp, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán cũng không là ngoại lệ. Luật Minh Khuê chia sẻ mẫu điều lệ mới nhất của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán: