Luat Minh Khue

cưỡng chế thuế

cưỡng chế thuế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về cưỡng chế thuế

Chi Cục thuế không gửi giấy báo thuế và nói rằng chúng tôi nợ thuế và đòi cưỡng chế chúng tôi, vậy chúng tôi làm như thế nào ạ?

Chi Cục thuế không gửi giấy báo thuế và nói rằng chúng tôi nợ thuế và đòi cưỡng chế chúng tôi, vậy chúng tôi làm như thế nào ạ?
Xin hỏi luật sư, chuyện của tôi là như thế này: Gia đình tôi buôn bán nhỏ ở nhà, khoảng hơn một năm trước chi cục thuế có lại tới gia đình tôi để làm giấy tờ thuế nhưng do chi phí quá cao nên chúng tôi có làm đơn để xin giảm thuế nhưng không được, sau đó bên chi cục thuế cũng không thèm đưa giấy báo thuế hàng tháng cũng như không có thông báo gì về tiền thuế.