Luat Minh Khue

cưỡng chế thuế

cưỡng chế thuế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cưỡng chế thuế.

Quy trình cưỡng chế nợ thuế theo quy định mới nhất?

Quy trình cưỡng chế nợ thuế theo quy định mới nhất?
Mục đích của quy trình cưỡng chế tiền thuế nợ là quy định trách nhiệm, nội dung, trình tự, thủ tục, thời gian triển khai, thực hiện thống nhất trong cơ quan thuế các cấp trong việc thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế đã được quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Quy trình cưỡng chế nợ thuế theo quy định mới nhất sẽ được đề cập trong bài viết dưới đây.

Biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế

Biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế
Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế là việc cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm quyết định hành chính về quản lý thuế được thực hiện. Biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế sẽ được đề cập trong nội dung bài viết của Luật Minh Khuê dưới đây.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng