Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đăng ký giao dịch bảo đảm"

đăng ký giao dịch bảo đảm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đăng ký giao dịch bảo đảm.

Tư vấn khi xác định nhầm tài sản đảm bảo?

Tư vấn khi xác định nhầm tài sản đảm bảo?
Kính gửi các quý Luật sư công ty Luật Minh Khuê, Tôi làm bên ngành Ngân hàng. Tôi có một vấn đề quan tâm muốn nhờ công ty tư vấn như sau: Trong trường hợp Ngân hàng nhận tài sản đảm bảo A để đảm bảo cho khoản vay của KH.

Qui định mới về đăng ký giao dịch bảo đảm

Qui định mới về đăng ký giao dịch bảo đảm
Ngày 23-7-2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định 83/2010 qui định về trình tự, thủ tục đăng ký và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng tài sản. Đây là một văn bản quan trọng, hướng dẫn thi hành Bộ luật dân sự, Luật Đất đai …