Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đăng ký lưu hành"

đăng ký lưu hành | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đăng ký lưu hành.

Hồ sơ đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

Hồ sơ đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
Trang thiết bị y tế được phân loại thành 2 nhóm cụ thể. Trong đó nhóm 1 có trang thiết bị y tế thuộc loại A (trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro thấp); nhóm 2 gồm có trang thiết bị thuộc loại B, C, D. Theo quy định với các trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D phải thực hiện đăng ký lưu hành.

Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền theo quy định mới

Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền theo quy định mới
Bộ y tế ban hành Thông tư 39/2021/TT-BYT sửa đổi một số quy định tại Thông tư 21/2018/TT-BYT trong đó có sửa đổi một số nội dung về hồ sơ, thủ tục cấp Giấy đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền. Bài viết hướng dẫn chi tiết hồ sơ, thủ tục cấp Giấy đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền theo hướng dẫn mới này.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng