Luật sư tư vấn về chủ đề "đăng ký lưu hành"

đăng ký lưu hành | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đăng ký lưu hành.

Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền theo quy định mới

Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền theo quy định mới
Bộ y tế ban hành Thông tư 39/2021/TT-BYT sửa đổi một số quy định tại Thông tư 21/2018/TT-BYT trong đó có sửa đổi một số nội dung về hồ sơ, thủ tục cấp Giấy đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền. Bài viết hướng dẫn chi tiết hồ sơ, thủ tục cấp Giấy đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền theo hướng dẫn mới này.