Bước 1-Tổ chức, cá nhân gửi Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm về Cục Quản lý dược

Bước 2- Cục Quản lý dược tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ theo các qui định hiện hành

Bước3- Cục Quản lý dược sẽ cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp lệ cùng lệ phí theo qui định hiện hành.

Tư vấn thành lập công ty chuyên nhập khẩu mỹ phẩm ?

Tư vấn thành lập công ty chuyên nhập khẩu mỹ phẩm - Ảnh minh họa

Thành phần, số lượng hồ sơ

a)Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (03 bản chính có đóng dấu giáp lai - Mẫu Phụ lục số 01-MP)

2. Bản sao đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp (khi nộp lần đầu)

3. Giấy uỷ quyền của nhà sản xuất cho tổ chức, cá nhân phân phối sản phẩm tại Việt Nam;

4.Đĩa chứa dữ liệu công bố (Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm).

b) Số lượng hồ sơ:01(bộ)

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp lệ cùng lệ phí

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Lệ phí nhà nước: Phí công bố sản phẩm mỹ phẩm: 500.000 đồng/ 01 hồ sơ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm thủ tục này)

PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

TEMPLATE FOR OTIFICATION OF COSMETIC PRODUCT

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

1- Quyết định số 48/2007/QĐ-BYT ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế) về việc ban hành Quy chế Quản lý mỹ phẩm. hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

2- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTCngày 21 tháng 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12 tháng 07 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y. dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược. Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN