Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đăng ký sở hữu công nghiệp"

đăng ký sở hữu công nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đăng ký sở hữu công nghiệp.

Rút đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được quy định như thế nào?

Rút đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được quy định như thế nào?
Điều 116 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định: 1. Trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có quyền tuyên bố rút đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bằng văn bản do chính mình đứng tên hoặc thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp nếu giấy uỷ quyền có nêu rõ việc uỷ quyền rút đơn.