Luật sư tư vấn về chủ đề "địa vị pháp lý"

địa vị pháp lý | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề địa vị pháp lý.

Hoàn thiện địa vị pháp lý của công đoàn Việt Nam trước thách thức trong việc tham gia các hiệp định thương mại tự do

Hoàn thiện địa vị pháp lý của công đoàn Việt Nam trước thách thức trong việc tham gia các hiệp định thương mại tự do
Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Với chức năng đại diện quyền lợi cho người lao động. Việt Nam gia nhập vào các hiệp định thương mại tự do đòi hỏi đổi mới quy định về địa vị pháp lý của Công đoàn như thế nào?

Địa vị pháp lý của người bị kết án có hình phạt bổ sung?

Địa vị pháp lý của người bị kết án có hình phạt bổ sung?
Xét từ góc độ địa vị pháp lý, có thể chia người bị kết án thành hai loại: những người bị kết án kèm theo hình phạt; những người bị kết án được miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt. Hình phạt đối với người bị kết án bao gồm hình phạt chính và hình phạt bổ sung.

Địa vị pháp lý của người bị kết án phạt tù nhưng được hưởng án treo ?

Địa vị pháp lý của người bị kết án phạt tù nhưng được hưởng án treo ?
Án treo là chế định pháp lý hình sự liên quan đến việc chấp hành hình phạt. Án treo được hiểu là việc tạm thời miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, hình phạt đối với người vi phạm luật ở mức độ ít nghiêm trọng, khi bị xử phạt tù không quá ba năm, có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Địa vị pháp lý của người bị kết án phạt tù?

Địa vị pháp lý của người bị kết án phạt tù?
Phạm nhân là người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, tù chung thân. Theo như khái niệm về phạm nhân, những người thuộc đối tượng này họ vì thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hình sự nên bị mất quyền tự do còn các quyền khác gắn liền với nhân thân của họ vẫn sẽ được đảm bảo.

Địa vị pháp lý của người bị kết án bị áp dụng hình phạt tử hình?

Địa vị pháp lý của người bị kết án bị áp dụng hình phạt tử hình?
Thi hành án tử hình là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của luật thi hành án hình sự tước bỏ tính mạng của người bị kết án tử hình. Nếu người phạm tội ngay trước khi thi hành án người bị kết án tử hình khai báo những tình tiết mới về tội phạm thì sẽ được hoãn thi hành hình phạt.

Quốc gia là gì? Tổ chức quốc tế là gì? Tìm hiểu định nghĩa quốc gia và tổ chức quốc tế trong pháp luật quốc tế

Quốc gia là gì? Tổ chức quốc tế là gì? Tìm hiểu định nghĩa quốc gia và tổ chức quốc tế trong pháp luật quốc tế
Định nghĩa quốc gia trong pháp luật quốc tế là gì? Dựa vào các tiêu chí nào để xác định một quốc gia với tư cách là chủ thể của luật quốc tế? Tổ chức quốc tế là gì? Địa vị pháp lý của tổ chức quốc tế trong pháp luật quốc tế được ghi nhận ra sao? Tìm hiểu trong bài viết sau:

Địa vị pháp lý là gì ? Khái niệm về địa vị pháp lý

Địa vị pháp lý là gì ? Khái niệm về địa vị pháp lý
Địa vị pháp lý của chủ thể pháp luật thể hiện thành một tổng thể các quyền và nghĩa vụ pháp lí của chủ thể, qua đó xác lập cũng như giới hạn khả năng của chủ thể trong các hoạt động của mình. V/ dự: địa vị pháp lí cơ bản của công dân được thể hiện thành tổng thể các quyền và nghĩa vụ của công dân được hiến pháp và pháp luật quy định.

Về địa vị pháp lý của tổ chức bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam

Về địa vị pháp lý của tổ chức bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam
Sự ra đời và đi vào hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam(DIV) đã đánh dấu một bước phát triển mới của hệ thống các định chế tài chính – ngân hàng ở Việt Nam. Thực tiễn hoạt động của DIV trong thời gian qua đã khẳng định: Có thể còn có những quan niệm, nhận thức khác nhau, nhưng rõ ràng DIV là một định chế tài chính không thể thiếu trong việc bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, góp phần đảm bảo sự phát triển an toàn và bền vững của hệ thống tài chính – ngân hàng ở Việt Nam.