Luật sư tư vấn về chủ đề "Dịch vụ công trực tuyến"

Dịch vụ công trực tuyến | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Dịch vụ công trực tuyến.

Dịch vụ công trực tuyến là gì? Vị trí, vai trò của dịch vụ công trực tuyến theo các mức độ

Dịch vụ công trực tuyến là gì? Vị trí, vai trò của dịch vụ công trực tuyến theo các mức độ
Dịch vụ công trực tuyến nói chung là các dịch vụ được các cơ quan nhà nhà nước cung cấp tới người dân trên môi trường mạng. Trong bài viết lần này, Luật Minh Khuê sẽ cung cấp cho các bạn về khái niệm của dịch vụ công trực tuyến, vị trí cũng như vai trò của dịch vụ công trực tuyến theo các mức độ hiện nay.