điều kiện hoạt động

Bài tư vấn về chủ đề điều kiện hoạt động

Điều kiện hoạt động của tổ chức tư vấn xác định giá đất.

Điều kiện hoạt động của tổ chức tư vấn xác định giá đất.
Giá đất hiện nay đang là vất đề đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Với mỗi vị trí mà giá đất có sự chênh lệch khác nhau. Vì vậy, việc định giá đất là vô cùng quan trọng. Hiện nauy, ngoài cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân hoàn toàn có thể thực hiện kinh doanh dịch vụ định giá đất theo yêu cầu

Quy định về nguyên tắc hoạt động của Quỹ Hoa Mặt trời thế nào?

Quy định về nguyên tắc hoạt động của Quỹ Hoa Mặt trời thế nào?
Quỹ Hoa Mặt Trời được hình thành từ nguồn vốn đóng góp ban đầu của các sáng lập viên, đồng thời có thể tự tạo vốn thông qua việc vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ, và nhận định các khoản đóng góp tự nguyện từ tổ chức và cá nhân cả trong và ngoài nước, theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại (sửa đổi, bổ sung) giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại (sửa đổi, bổ sung) giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu đơn đề nghị cấp lại (sửa đổi, bổ sung) giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của BộLao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động xét nghiệm khẳng định HIV dương tính

Hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động xét nghiệm khẳng định HIV dương tính
Cơ sở hoạt động xét nghiệm HIV dương tính bị mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động có được đề nghị cấp lại không? Thủ tục tiến hành như thế nào? Cơ sở hoạt động xét nghiệm HIV dương tính bị định chỉ hoạt động trong trường hợp nào? Luật Minh Khuê giải đáp dưới đây:

Điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại Đài Loan, Nhật Bản và khu vực Trung Đông

Điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại Đài Loan, Nhật Bản và khu vực Trung Đông
Các quy định về điều kiện để doanh nghiệp được hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại lãnh thổ Đài Loan, Nhật Bản và khu vực Trung Đông được quy định tại Nghị định số 38/2020/NĐ-CP - Nghị định hướng dẫn Luật đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng