Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi: 1900.6162

1. Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai 2013

Nghị định 44/2014/NĐ-CP Quy định về giá đất

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi hướng dẫn thi hành luật đất đai

Nghị định số 136/2018/NĐ-CP sửa đổi một đố điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

2. Luật sư tư vấn:

Điều 7 Luật doanh nghiệp cho phép cá nhân, tổ chức được tự do kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện với từng ngành nghề mà pháp luật quy đinh.

>> Xem thêm:  Ms. Nguyễn Thanh Mai - Cộng tác viên - Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Đối với ngành nghề tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Pháp luật quy định cụ thể điều kiện kinh doanh của ngành nghề thông qua một số văn bản pháp luật như chúng tôi đã nêu ở trên, cụ thể như sau:

Đối với tổ chức được quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định 44/2014/NĐ-CP:

1. Tổ chức được hoạt động tư vấn xác định giá đất khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc thẩm định giá hoặc tư vấn định giá bất động sản;

b) Có ít nhất 03 định giá viên đủ điều kiện hành nghề tư vấn xác định giá đất quy định tại Khoản 2 Điều này.

Như vậy, đối với tổ chức chỉ cần có ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp và đảm bảo số lượng định giá viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Đối với cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất cần đáp ứng đủ điều kiện sau:

+ Có năng lực hành vi dân sự;

+ Có phẩm chất đạo đức, liêm khiết, trung thực, khách quan

+ Có Thẻ thẩm định viên về giá hoặc Chứng chỉ định giá bất động sản và Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng về định giá đất theo chương trình bồi dưỡng về định giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Cá nhân được cấp Chứng chỉ định giá đất phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có trình độ từ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành về quản lý đất đai, địa chính, bất động sản, vật giá, thẩm định giá, kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, kinh tế-kỹ thuật, kỹ thuật, luật;

>> Xem thêm:  Công ty luật, văn phòng luật sư tư vấn pháp luật miễn phí tại Vĩnh Phúc

+ Có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đào tạo từ 36 (ba mươi sáu) tháng trở lên sau khi có bằng tốt nghiệp chuyên ngành quy định tại điểm a Khoản này tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất;

+ Có Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng về định giá đất theo chương trình bồi dưỡng về định giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Đồng thời tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn xác định giá đất phải đảm bảo và phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

+ Thực hiện đúng các nguyên tắc, phương pháp định giá đất, trình tự, nội dung khi xây dựng khung giá đất, bảng giá đất và định giá đất cụ thể;

+ Độc lập, trung thực, khách quan;

Việc định giá đất phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

+ Theo mục đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định giá;

+ Theo thời hạn sử dụng đất;

+mPhù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với những nơi có đấu giá quyền sử dụng đất hoặc thu nhập từ việc sử dụng đất;

+ Cùng một thời điểm, các thửa đất liền kề nhau có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi, thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự như nhau thì có mức giá như nhau.

>> Xem thêm:  Công ty luật, văn phòng luật sự tư vấn luật miễn phí tại Yên Bái

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất được quy định tại luật đất đai 2013 cụ thể:

Đều 116. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất

1. Quyền của tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất:

a) Thực hiện tư vấn xác định giá đất theo quy định của Luật này, Luật giá và quy định khác của pháp luật có liên quan;

b) Yêu cầu bên thuê tư vấn cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến việc tư vấn xác định giá đất; được nhận tiền dịch vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng;

c) Đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng tư vấn xác định giá đất khi bên thuê tư vấn vi phạm điều kiện do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật;

d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất:

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, khách quan của kết quả tư vấn giá đất;

b) Thực hiện thỏa thuận theo hợp đồng tư vấn xác định giá đất với bên thuê tư vấn;

c) Chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tổ chức, kết quả hoạt động tư vấn xác định giá đất định kỳ hàng năm hoặc trong trường hợp đột xuất;

d) Thực hiện nghĩa vụ về thuế và các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan theo quy định của pháp luật;

đ) Đăng ký danh sách định giá viên và việc thay đổi, bổ sung danh sách định giá viên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi tổ chức tư vấn xác định giá đất đặt trụ sở chính;

e) Lưu trữ hồ sơ, tài liệu về kết quả tư vấn xác định giá đất;

g) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Công ty luật, văn phòng luật sư tư vấn luật miễn phí tại Hưng Yên