Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "điều tra tội phạm"

điều tra tội phạm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề điều tra tội phạm.

Tội phạm ẩn là gì? Nguyên nhân, cách xác định tội phạm ẩn

Tội phạm ẩn là gì? Nguyên nhân, cách xác định tội phạm ẩn
Tội phạm ẩn là một cụm từ được nhắc đến khi nói về tội phạm, vậy tội phạm ẩn là gì? Bài viết sau đây sẽ nêu ra những vấn đề lý luận cơ bản của tội phạm này trên cơ sở quan điểm của một số nhà tội phạm học trong nước và trên thế giới.

Các phương pháp tác động tâm lý trong điều tra tội phạm?

Các phương pháp tác động tâm lý trong điều tra tội phạm?
Thuyết phục là phương pháp tác động bằng cách vạch ra chân lý, lẽ phải, giúp cho đối tượng nhận rõ đúng, sai, phải, trái, thiệt, hơn về các vấn đề có liên quan đến đối tượng, từ đó có sự chuyển đổi nhận thức, quan điểm, quan niệm và thay đổi động cơ khai báo...

Cấu trúc tâm lý của hoạt động điều tra tội phạm?

Cấu trúc tâm lý của hoạt động điều tra tội phạm?
Hoạt động là phương thức tồn tại đặc trưng của con người với đặc điểm là tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo. Bất kỳ hoạt động nào cũng dựa trên những cơ sở nhất định để xác định phương hướng, phương châm và biện pháp tiến hành, đồng thời để xây dựng những phương án hành động cụ thể, linh hoạt...

Hoạt động điều tra tội phạm dưới góc độ tâm lý học?

Hoạt động điều tra tội phạm dưới góc độ tâm lý học?
Hiện nay, có nhiều quan điểm khác nhau về hoạt động điều tra. Cách hiểu phổ biến ở Việt Nam hiện nay cho rằng hoạt động điều tra là hoạt động của Cơ quan điều tra trong điều tra vụ án hình sự. Quan điểm này cho rằng hoạt động điều tra là tổng hợp tất cả các hành vi thực hiện...
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng