Luật sư tư vấn về chủ đề "điều tra tội phạm"

điều tra tội phạm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề điều tra tội phạm.

Khái niệm tội phạm ? Dấu hiệu tội phạm, cách xác định tội phạm?

Khái niệm tội phạm ? Dấu hiệu tội phạm, cách xác định tội phạm?
Khái niệm tội phạm đã được quy định cụ thể trong luật hình sự đó được coi là "hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp hoặc gián tiếp đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ". Vậy, cách nhận định, xác định hành vi phạm tội là gì ? Luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Các phương pháp tác động tâm lý trong điều tra tội phạm?

Các phương pháp tác động tâm lý trong điều tra tội phạm?
Thuyết phục là phương pháp tác động bằng cách vạch ra chân lý, lẽ phải, giúp cho đối tượng nhận rõ đúng, sai, phải, trái, thiệt, hơn về các vấn đề có liên quan đến đối tượng, từ đó có sự chuyển đổi nhận thức, quan điểm, quan niệm và thay đổi động cơ khai báo...

Cấu trúc tâm lý của hoạt động điều tra tội phạm?

Cấu trúc tâm lý của hoạt động điều tra tội phạm?
Hoạt động là phương thức tồn tại đặc trưng của con người với đặc điểm là tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo. Bất kỳ hoạt động nào cũng dựa trên những cơ sở nhất định để xác định phương hướng, phương châm và biện pháp tiến hành, đồng thời để xây dựng những phương án hành động cụ thể, linh hoạt...

Hoạt động điều tra tội phạm dưới góc độ tâm lý học?

Hoạt động điều tra tội phạm dưới góc độ tâm lý học?
Hiện nay, có nhiều quan điểm khác nhau về hoạt động điều tra. Cách hiểu phổ biến ở Việt Nam hiện nay cho rằng hoạt động điều tra là hoạt động của Cơ quan điều tra trong điều tra vụ án hình sự. Quan điểm này cho rằng hoạt động điều tra là tổng hợp tất cả các hành vi thực hiện...