Luật sư tư vấn về chủ đề "ghi hình"

ghi hình | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề ghi hình.

Mẫu quyết định cấp nhãn kiểm soát dán trên bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Mẫu quyết định cấp nhãn kiểm soát dán trên bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu quyết định cấp nhãn kiểm soát dán trên bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu ban hành kèm theo thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP:

Sử dụng kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can trong gia đoạn điều tra, truy tố

Sử dụng kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can trong gia đoạn điều tra, truy tố
Hỏi cung bị can tại cơ sở giam giữ hoặc tại trụ sở Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh. Kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can được sử dụng thế nào? Hãy cùng tìm hiểu

Có được ghi âm, ghi hình tại buổi hòa giải, đối thoại tại Tòa án không ?

Có được ghi âm, ghi hình tại buổi hòa giải, đối thoại tại Tòa án không ?
Hòa giải tại Tòa án là hoạt động hòa giải do Hòa giải viên tiến hành trước khi Tòa án thụ lý vụ việc dân sự nhằm hỗ trợ các bên thỏa thuận giải quyết vụ việc dân sự. Trong quá trình hòa giải, đối thoại tại Tòa án thì các cá nhân, tổ chức tham gia hòa giải có được ghi âm, ghi hình không không?

Mẫu quyết định phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu

Mẫu quyết định phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu quyết định phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP:

Sử dụng máy quay, máy ghi hình khi hỏi cung - một số vấn đề cần bàn luận

Sử dụng máy quay, máy ghi hình khi hỏi cung - một số vấn đề cần bàn luận
Bộ luật tố tụng hình sự 2015 (BLTTHS) được ban hành và có hiệu lực vào ngày 01/01/2018 với những thay đổi đột phá trong tố tụng hình sự Việt Nam. Ghi âm, ghi hình, đặt máy quay trong khi hỏi cung, lấy lời khai là một quy định tiến bộ. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý và thực tiễn quy định này lại tỏ ra những bất cấp gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của nghi can, bị can, bị cáo nói riêng và người dân nói chung.