Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Giao Vien Mam Non"

Giao Vien Mam Non | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Giao Vien Mam Non.

Chế độ tiền lương đối với giao viên mầm non có bằng đại học ?

Chế độ tiền lương đối với <strong>giao</strong> viên mầm <strong>non</strong> có bằng đại học ?
Xin chào luật sư. Xin luật sư cho tôi hỏi: năm nay tôi 45 tuổi, bạn đang hưởng lương trung cấp bậc 4 với hệ số lương là 2,46. Nếu sang năm tôi được hưởng lương theo bằng đại học thì có nên không. Và hưởng bậc mấy của bằng đại học. Luật quy định như thế nào về nâng ngạch đại học?