Luật sư tư vấn về chủ đề "giờ làm việc"

giờ làm việc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giờ làm việc.

Quy định về giờ làm việc cho người lao động ?

Quy định về giờ làm việc cho người lao động ?
Kính chào Luật sư, Xin Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau. Tôi đang làm việc cho công ty nước ngoài. Giờ làm việc được chi thành 2 loại: - Làm việc theo ngày với bộ phận làm theo ca (8 tiếng/ngày, bao gồm 30' nghỉ giữ ca)