Luật sư tư vấn về chủ đề "góc nhìn lịch sử"

góc nhìn lịch sử | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề góc nhìn lịch sử.

Tình hình nước Nga trước khi cách mạng bùng nổ năm 1917

Tình hình nước Nga trước khi cách mạng bùng nổ năm 1917
Tình hình nước Nga trước khi cách mạng bùng nổ Là một đế quốc quân chủ chuyên chế bảo thủ về chính trị, lạc hậu về kinh tế, Hậu quả của cuộc chiến tranh ( 1914) đè nặng lên các tầng lớp nhân dân đặc biệt là nông dân, mâu thuẫn xã hội phát triển gay gắt, Chính phủ Nga hoàng bất lực, không còn khả năng tiếp tục thống trị. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu thêm về chủ đề này thông qua bài viết dưới đây nhé!

Các tranh cãi lãnh hải và tác động với chiến lược biển: Một góc nhìn lịch sử

Các tranh cãi lãnh hải và tác động với chiến lược biển: Một góc nhìn lịch sử
*Đây là bản dịch Chương 3: “Maritime territorial disputes and their impact on maritime strategy: A historical perspective” trong cuốn Security and International Politics in the South China Sea (An ninh và chính trị quốc tế ở biển Đông) do Sam Bateman và Ralf Emmers chủ biên, NXB Routledge, New York, 2009, tr. 42-57. Tạp chí Thời Đại Mới giữ bản quyền bản dịch này.