Luật sư tư vấn về chủ đề "góc nhìn lịch sử"

góc nhìn lịch sử | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề góc nhìn lịch sử.

Các tranh cãi lãnh hải và tác động với chiến lược biển: Một góc nhìn lịch sử

Các tranh cãi lãnh hải và tác động với chiến lược biển: Một góc nhìn lịch sử
*Đây là bản dịch Chương 3: “Maritime territorial disputes and their impact on maritime strategy: A historical perspective” trong cuốn Security and International Politics in the South China Sea (An ninh và chính trị quốc tế ở biển Đông) do Sam Bateman và Ralf Emmers chủ biên, NXB Routledge, New York, 2009, tr. 42-57. Tạp chí Thời Đại Mới giữ bản quyền bản dịch này.