Luật sư tư vấn về chủ đề "góc nhìn lịch sử"

góc nhìn lịch sử | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề góc nhìn lịch sử.

Chánh sứ là gì ? Tìm hiểu về chức danh chánh sứ

Chánh sứ là gì ? Tìm hiểu về chức danh chánh sứ
Chánh sứ là chức danh của người được nhà vua lựa chọn, chỉ định dẫn đầu đoàn sứ bộ Việt Nam dưới thời phong kiến, có quyền thay mặt vua tiến hành các hoạt động bang giao với các nước khác trong thời gian đi sứ.

Tìm hiểu về cuộc cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam?

Tìm hiểu về cuộc cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam?
Cách mạng tháng Tám còn gọi là tổng khởi nghĩa tháng Tám là tên gọi ngành sử học chính thống tại Việt Nam hiện nay dùng để chỉ việc phong trào Việt Minh tiến hành khởi nghĩa chống Đế quốc Nhật Bản, buộc Đế quốc Việt Nam bàn giao chính quyền trung ương và các địa phương và buộc Bảo Đại phải thoái vị trong tháng 8 năm 1945.

Các tranh cãi lãnh hải và tác động với chiến lược biển: Một góc nhìn lịch sử

Các tranh cãi lãnh hải và tác động với chiến lược biển: Một góc nhìn lịch sử
*Đây là bản dịch Chương 3: “Maritime territorial disputes and their impact on maritime strategy: A historical perspective” trong cuốn Security and International Politics in the South China Sea (An ninh và chính trị quốc tế ở biển Đông) do Sam Bateman và Ralf Emmers chủ biên, NXB Routledge, New York, 2009, tr. 42-57. Tạp chí Thời Đại Mới giữ bản quyền bản dịch này.