Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hệ thống chính trị"

hệ thống chính trị | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hệ thống chính trị.

Chính trị là gì? Vai trò của nhà nước trong hệ thống chính trị?

Chính trị là gì? Vai trò của nhà nước trong hệ thống chính trị?
Thưa luật sư, Tôi đang là nghiên cứu sinh và mong muốn tìm hiểu về vị trí, vai trò của nhà nước trong hệ thống chính trị. Tôi tìm kiếm tài liệu về vấn đề này nhưng không tìm thấy. Vậy, luật sư có thể hướng dẫn định hướng nghiên cứu hay không ? Cảm ơn! Người hỏi: N.H.T (Hà Nội).

Hệ thống chính trị là gì? Đặc điểm của hệ thống chính trị?

Hệ thống chính trị là gì? Đặc điểm của hệ thống chính trị?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi đang gặp một đề tài nghiên cứu về hệ thống chính trị, phân tích đặc điểm của một số hệ thống chính trị cụ thể (hoặc lịch sử hình thành của nó). Tôi xin luật sư hướng dẫn hoặc cung cấp một số tài liệu, định hướng nghiên cứu vấn đề này được không ? Người hỏi: T.M.H

Các nguyên tắc, cơ chế vận hành của hệ thống chính trị và yêu cầu, định hướng, nguyên tắc, phương châm đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta?

Các nguyên tắc, cơ chế vận hành của hệ thống chính trị và yêu cầu, định hướng, nguyên tắc, phương châm đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta?
Mỗi hệ thống chính trị có những nguyên tắc và cơ chế vận hành riêng. Dựa trên những nguyên tắc này mà các quan hệ, hành vi chính trị được định hướng và tạo thành một bộ phận hữu cơ của hệ thống. Để hiểu rõ hơn bạn có thể tham khảo nội dung dưới đây chúng tôi có phản hồi thắc mắc của người gửi:

Cấu trúc và đặc chưng cơ bản của hệ thống chính trị Việt Nam

Cấu trúc và đặc chưng cơ bản của hệ thống chính trị Việt Nam
Hệ thống chính trị là một chỉnh thể các tổ chức chính trị hợp pháp trong xã hội, bao gồm các Đảng chính trị, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội được liên kết với nhau trong một hệ thống cấu trúc, chức năng với các cơ chế vận hành và mối quan hệ giữa chúng nhằm thực thi quyền lực chính trị.

Thực trạng hệ thống chính trị đối với bộ máy Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội?

Thực trạng hệ thống chính trị đối với bộ máy Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội?
Trong xã hội có giai cấp, các chủ thể chính trị được liên kết với nhau trong một hệ thống tổ chức, nhằm tác động vào các quá trình của đời sống xã hội; củng cố, duy trì và phát triển chế độ chính trị phù hợp với lợi ích của giai cấp cầm quyền, đồng thời thực hiện lợi ích của các chủ thể khác.

Khái niệm, chức năng và nguyên tắc hoạt động hệ thống chính trị

Khái niệm, chức năng và nguyên tắc hoạt động hệ thống chính trị
Hệ thống chính trị là khái niệm của khoa học chính trị đương đại, là một trong những khái niệm phản ánh đặc trưng của những quan hệ quyền lực chính trị; cũng như các bộ phận, các nhân tố tham gia vào các quá trình, quy trình chính trị trong thể chế chính trị dân chủ hiện đại.

Cấu trúc của hệ thống chính trị ở các nước tư bản chủ nghĩa hiện đại và ở các nước xã hội chủ nghĩa?

Cấu trúc của hệ thống chính trị ở các nước tư bản chủ nghĩa hiện đại và ở các nước xã hội chủ nghĩa?
Hệ thống chính trị được cấu thành từ nhiều bộ phận chức năng khác nhau. Có thể coi mỗi bộ phận đó là một tiểu hệ thống của Hệ thống chính trị. Như vậy, cấu trúc của Hệ thống chính trị gồm các bộ phận sau: Đảng chính trị, Nhà nước, Các tổ chức chính trị - xã hội (hợp pháp);

Đặc điểm của hệ thống chính trị nước ta và những nội dung đổi mới hệ thống chính trị đối với Đảng?

Đặc điểm của hệ thống chính trị nước ta và những nội dung đổi mới hệ thống chính trị đối với Đảng?
Có thể nói Hệ thống chính trị nước ta về cơ bản được tổ chức gần giống như Hệ thống chính trị nhiều nước. Trước hết tiểu hệ thống thể chế của nó bao gồm Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số tổ chức chính trị - xã hội...

Cấu trúc và quan hệ giữa các nhân tố của hệ thống chính trị?

Cấu trúc và quan hệ giữa các nhân tố của hệ thống chính trị?
Hệ thống chính trị nước ta về mặt bộ máy bao gồm Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân như Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam.

Cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị Việt Nam?

Cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị Việt Nam?
Hiện tại, cấu trúc hệ thống chính trị của Việt Nam bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng với nhiều tổ chức chính trị - xã hội khác. Cụ thể về từng cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị Việt Nam, Luật Minh Khuê sẽ chia sẻ trong phần nội dung dưới đây:

Phân tích thực trạng Hệ thống chính trị đối với tổ chức Đảng?

Phân tích thực trạng Hệ thống chính trị đối với tổ chức Đảng?
Hệ thống chính trị của bất kỳ chế độ, xã hội nào cũng là hệ thống tổ chức phân bổ và thực thi quyền lực chính trị của các chủ thể, lực lượng trong xã hội. Chẳng hạn, bên cạnh chủ thể nắm giữ,thực thi quyền lực nhà nước, còn có các chủ thể khác tham gia, tác động đến việc thực thi quyền lực nhà nước.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng