Luật sư tư vấn về chủ đề "hình thức sử dụng đất"

hình thức sử dụng đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hình thức sử dụng đất.

Giao đất và thu thu tiền sử dụng đất đối với người nước ngoài?

Giao đất và thu thu tiền sử dụng đất đối với người nước ngoài?
Kính thưa luật sư! Ông A nguyên quán tại TP.HCM, năm 1996 ông A xuất cảnh sang Mỹ. Ông A đã nhập quốc tịch Mỹ và thôi quốc tịch Việt Nam. Hiện nay, ông A trở về Việt Nam thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp.1) Hỏi trường hợp trên ông A sẽ sử dụng đất để xây dựng khu công nghiệp với tư cách là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hay

Hình thức sử dụng đất ghi trong GCNQSDĐ là gì?

Hình thức sử dụng đất ghi trong GCNQSDĐ là gì?
Xin chào Công ty Luật Minh khuê, vợ chồng tôi đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào tháng 02 năm 2015. Hiện tại trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đât đang ghi nhận là hình thức sử dụng: CHUNG. Theo tôi được biết thì luật đất đai năm 2013 nếu cả hai vợ chồng đứng tên sở hữu thì hình thức sử dụng phải ghi là RIÊNG mới đúng. Vây đối với trường hợp trên tôi có phải làm điều chỉnh lại không? Tôi xin chân thành cảm ơn!