Luat Minh Khue

kế hoạch sử dụng đất

kế hoạch sử dụng đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kế hoạch sử dụng đất.

Có thể điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hay không?

Có thể điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hay không?
Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như thế nào ? Tư vấn quyền sử dụng đất nằm trong khu quy hoạch ? Đất đang bị quy hoạch có làm được sổ đổ hay không ? Đất quy hoạch được sử dụng như thế nào ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Thời kỳ quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất là bao lâu?

Thời kỳ quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất là bao lâu?
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là công cụ quan trọng trong việc quản lý Nhà nước về đất đai, làm cơ sở khoanh định quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Để quản lý và sử dụng đất một cách hiệu quả thì nhà nước đưa ra các quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cụ thể. Vậy thời kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như thế nào? Bài viết dưới đây công ty Luật Minh Khuê sẽ giải đáp vấn đề thắc mắc trên:

Phê duyệt là gì? Thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Phê duyệt là gì? Thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Để quản lý và sử dụng đất đai một cách hiệu quả và triệt để thì nhà nước phải đưa ra các quy hoạch kế hoạch sử dụng đất sao cho việc quy hoạch, kế hoạch này được thực hiện một cách có hiệu quả. Bài viết xoay quanh vấn đề về phê duyệt và thẩm quyền quyết định phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Luật Đất đai hiện hành.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trước khi được phê duyệt phải được đưa ra lấy ý kiến của nhân dân

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trước khi được phê duyệt phải được đưa ra lấy ý kiến của nhân dân
Để quản lý và sử dụng đất đai một cách hiệu quả và triệt để thì nhà nước phải đưa ra các quy hoạch kế hoạch sử dụng trước để xác đinh được hướng sử dụng đất ra sao, quy hoạch sử dụng đất chính là khoanh từng vùng đất đai hay phân bổ đất theo không gian sử dụng nhất định theo từng mục đích.

Các nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất?

Các nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất?
Luật sư tư vấn và phân tích một số quy định của pháp luật đất đai về quy hoạch và quản lý nhà nước về đất đai, chính sách quản lý và sử dụng đất của nhà nước và các vấn đề khác liên quan trong lĩnh vực đất đai:

Quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo luật đất đai

Quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo luật đất đai
Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành.

Một số vấn đề lý luận về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và thẩm quyền quyết định, xét duyệt và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Một số vấn đề lý luận về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và thẩm quyền quyết định, xét duyệt và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Những quy định của Luật đất đai năm 2013 đã khẳng định vai trò, vị trí của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực sử dụng đất hợp lý, hiệu quả, tránh được sự chồng chéo; khắc phục những khó khăn, bất cập trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Các quy định về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai ?

Các quy định về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai  ?
Quy hoạch đất đai là sự tính toán, phân bổ đất đai cụ thể về số lượng, chất lượng, vị trí, không gian cho các mục tiêu kinh tế-xã hội, bảo đảm cơ sở khoa học và thực tế của các mục tiêu kinh tế-xã hội để việc sử dụng đất phù hợp với các điều kiện về đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng, từng ngành sản xuất.

Minh bạch và công khai hóa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Minh bạch và công khai hóa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Minh bạch: làm rõ ràng, sáng tỏ, rành mạch vấn đề. Công khai: là mọi sự việc, vấn đề, thông tin đều được đưa ra cho mọi người biết, không che giấu, giữ kín hay giấu giếm. Vậy minh bạch, công khai hoá quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là như nào?
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng