Luật sư tư vấn về chủ đề "kế hoạch sử dụng đất"

kế hoạch sử dụng đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kế hoạch sử dụng đất.

Đất nông nghiệp tại TP. HCM có được phép tách thửa?

Đất nông nghiệp tại TP. HCM có được phép tách thửa?
Đất nông nghiệp sử dụng tại thành phố Hồ Chí Minh được phép tách thửa khi nào? Phải đảm bảo những điều kiện pháp lý gì thì mới được tách thửa đất nông nghiệp và những vấn đề pháp lý liên quan đến điều kiện tách thửa sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể: