Luật sư tư vấn về chủ đề "hồ sơ vụ án"

hồ sơ vụ án | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hồ sơ vụ án.

Trường hợp nào Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung?

Trường hợp nào Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung?
Thẩm phán chủ tọa phiên tòa ra quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung khi thuộc một trong trường hợp:Khi thiếu chứng cứ dùng để chứng minh một trong những vấn đề quy định tại Điều 85 của Bộ luật này mà không thể bổ sung tại phiên tòa được

Những vấn đề lưu ý khi chuẩn bị nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự.

Những vấn đề lưu ý khi chuẩn bị nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự.
Hồ sơ vụ án dân sự là tập hợp các giấy tờ, tài liệu do Toà án thu thập hoặc soạn thảo trong quá trình thụ lí một vụ án dân sự và cần thiết cho việc giải quyết vụ án đó. Trong thực tiễn vụ án dân sự, khi chuẩn bị nghiên cứu hồ sơ cần phải quan tâm đến những vấn đề gì?

Kỹ năng kiểm tra sắp xếp hồ sơ vụ án dân sự trước khi nghiên cứu.

Kỹ năng kiểm tra sắp xếp hồ sơ vụ án dân sự trước khi nghiên cứu.
Hồ sơ vụ án dân sự là tập hợp các giấy tờ, tài liệu cần thiết do Toà án thu thập hoặc soạn thảo trong quá trình thụ lí một vụ án dân sự. Được biết trong một số vụ án, hồ sơ vụ án có khối lượng rất lớn. Vậy, trước khi nghiên cứu cần phải làm gì để sắp xếp hồ sơ một cách khoa học và hợp lý.

Kỹ năng chung khi nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự?

Kỹ năng chung khi nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự?
Hồ sơ vụ án dân sự là tập hợp các giấy tờ, tài liệu do Toà án thu thập hoặc soạn thảo trong quá trình thụ lí một vụ án dân sự và cần thiết cho việc giải quyết vụ án đó. Trong thực tiễn vụ án dân sự, khi nghiên cứu hồ sơ cần phải lưu ý đến những vấn đề nào?

Kỹ năng nghiên cứu hồ sợ vụ án dân sự là gì?

Kỹ năng nghiên cứu hồ sợ vụ án dân sự là gì?
Nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự là một công việc khó khăn, phức tạp, một loại hình lao động đặc thù của Thẩm phán, không chỉ đòi hỏi Thẩm phán phải lao tâm khổ tứ, không chỉ đòi hỏi Thẩm phán phải có kiến thức xã hội, kiến thức pháp luật sâu sắc mà còn đòi hỏi một cái tâm trong sáng.

Hồ sơ vụ án là gì ? Khái niệm về hồ sơ vụ án

Hồ sơ vụ án là gì ? Khái niệm về hồ sơ vụ án
Hồ sơ vụ án là toàn bộ các giấy tờ, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ án, được sắp xếp một cách có trật tự, có hệ thống theo quy định của cơ quan chủ quản hoặc theo chủ ý của người quản lí hổ sơ.

Mẫu đơn xin sao chụp tài liệu vụ án dân sự

Mẫu đơn xin sao chụp tài liệu vụ án dân sự
Vụ án dân sự là các tranh chấp xảy ra giữa các đương sự mà theo quy định thì cá nhân, cơ quan, tổ chức tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án tại tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Quy định của pháp luật Tội làm sai lệch hồ sơ vụ án (điều 300 BLHS) ?

Quy định của pháp luật Tội làm sai lệch hồ sơ vụ án  (điều 300 BLHS) ?
Làm sai lệch hồ sơ vụ án là hành vi thêm, bớt, sửa đổi, đánh tráo, hủy, làm hư hỏng các tài liệu, vật chứng của vụ án hoặc bằng các thủ đoạn khác nhằm làm sai lệch nội dung hồ sơ vụ án của Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án, nhân viên tư pháp khác, người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook