Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hoạt động bảo vệ môi trường"

hoạt động bảo vệ môi trường | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hoạt động bảo vệ môi trường.

Chính sách ưu đãi về thuế khi doanh nghiệp tham gia hoạt động bảo vệ môi trường ?

Chính sách ưu đãi về thuế khi doanh nghiệp tham gia hoạt động bảo vệ môi trường ?
Thưa luật sư, công ty tôi mới thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2014. Tôi được biết pháp luật có chính sách mới liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp. Nếu như doanh nghiệp có tham gia hoạt động bảo vệ môi trường sẽ được ưu đã về thuế đúng không ? Mong luật sư giải thích giúp tôi và cho biết quy định này được quy định cụ thể tại văn bản nào ? Tôi chân thành cảm ơn !