Luật sư tư vấn về chủ đề "hoạt động điện lực"

hoạt động điện lực | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hoạt động điện lực.

Trình tự đàm phán và kiểm tra hợp đồng mua bán điện

Trình tự đàm phán và kiểm tra hợp đồng mua bán điện
Luật Minh Khuê chia sẻ quy định của pháp luật về trình tự đàm phán và kiểm tra hợp đồng mua bán điện giữa Đơn vị phát điện sở hữu Nhà máy điện với Tập đoàn điện lực Việt Nam, các Tổng công ty điện và các khách hàng sử dụng điện lớn, các đơn vị mua buôn điện khác trên thị trường điện.

Thẩm quyền, trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Thẩm quyền, trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
Luật Minh Khuê chia sẻ trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hành chính sự nghiệp, bơm nước tưới tiêu và Hợp đồng bán buôn điện thuộc đối tượng áp dụng giá bán điện theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quy định pháp luật về trình tự kiểm tra hoạt động điện lực

Quy định pháp luật về trình tự kiểm tra hoạt động điện lực
Bài viết trình bày trình tự kiểm tra hoạt động điện lực trong các lĩnh vực: Tư vấn chuyên ngành điện lực, phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng điện, bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện.

Mẫu văn bản đề nghị đấu nối vào lưới điện truyền tải cho khách hàng có nhu cầu đấu nối

Mẫu văn bản đề nghị đấu nối vào lưới điện truyền tải cho khách hàng có nhu cầu đấu nối
Văn bản đề nghị đấu nối là một trong những thành phần tài liệu cần có trong hồ sơ đề nghị đấu nối vào lưới điện truyền tải mà khách hàng có nhu cầu đấu nối phải gửi cho Đơn vị truyền tải điện. Luật Minh Khuê cung cấp mẫu văn bản đề nghị đấu nối lưới điện truyền tải trong bài viết dưới đây:

Bản chào giá là gì? Quy định pháp luật về nguyên tắc lập và sửa đổi bản chào giá bán điện năng lên thị trường điện

Bản chào giá là gì? Quy định pháp luật về nguyên tắc lập và sửa đổi bản chào giá bán điện năng lên thị trường điện
Bản chào giá là bản chào bán điện năng lên thị trường điện của từng tổ máy, được đơn vị chào giá nộp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện. Nguyên tắc lập và sửa đổi bản chào giá được quy định như thế nào? Tìm hiểu trong bài chia sẻ dưới đây:

Khởi động đen là gì? Quy định pháp luật về nguyên tắc khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia

Khởi động đen là gì? Quy định pháp luật về nguyên tắc khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia
Khởi động đen là một trong những loại dịch vụ phụ trợ được sử dụng trong vận hành hệ thống điện quốc gia. Vậy bản chất của dịch vụ phụ trợ khởi động đen là gì? Nguyên tắc khởi động đen như thế nào? Luật Minh Khuê nghiên cứu và giải đáp trong bài viết dưới đây:

Hướng dẫn cách đánh số, đặt tên các thiết bị điện nhất thứ trong hệ thống điện quốc gia

Hướng dẫn cách đánh số, đặt tên các thiết bị điện nhất thứ trong hệ thống điện quốc gia
Tất cả các thiết bị điện nhất thứ đưa vào vận hành trong hệ thống điện quốc gia đều phải đặt tên, đánh số. Thiết bị điện nhất thứ trong hệ thống điện quốc gia thuộc quyền điều khiển của đơn vị nào thì do đơn vị đó đánh số, phê duyệt và gửi sơ đồ đánh số đã được phê duyệt về điều độ cấp trên.

Có những cấp độ thị trường điện lực nào? Điều kiện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực là gì?

Có những cấp độ thị trường điện lực nào? Điều kiện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực là gì?
Lộ trình phát triển của thị trường điện lực Việt Nam sẽ trải qua những cấp độ nào? Nguyên tắc hoạt động và điều kiện để hình thành và phát triển các cấp độ điện lực được quy định như thế nào? Luật Minh Khuê nghiên cứu và giải đáp trong bài viết dưới đây:

Yêu cầu kỹ thuật chung đối với thiết bị đấu nối vào lưới điện truyền tải

Yêu cầu kỹ thuật chung đối với thiết bị đấu nối vào lưới điện truyền tải
Theo quy định tại Nghị định 137/2014/NĐ-CP, Công trình điện lực đấu nối vào hệ thống điện quốc gia phải đáp ứng các điều kiện, quy chuẩn kỹ thuật và có Thỏa thuận đấu nối với đơn vị quản lý lưới điện. Một trong những điều kiện kỹ thuật cần đáp ứng đó là yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đấu nối.

Chuẩn bị đóng điện điểm đấu nối đối với thiết bị điện của đơn vị truyền tải điện theo trình tự nào?

Chuẩn bị đóng điện điểm đấu nối đối với thiết bị điện của đơn vị truyền tải điện theo trình tự nào?
Đấu nối lưới điện truyền tải là hoạt động yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn điện, mọi chu trình đều phải thực hiện theo đúng trình tự pháp luật quy định. Dưới đây là quy trình chuẩn bị đóng điện điểm đấu nối đối với thiết bị điện của đơn vị truyền tải điện.