Luật sư tư vấn về chủ đề "hội đồng thẩm phán"

hội đồng thẩm phán | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hội đồng thẩm phán.

Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với Thẩm phán, Thẩm tra viên, Phó Chánh án và Chánh án Tòa án

Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với Thẩm phán, Thẩm tra viên, Phó Chánh án và Chánh án Tòa án
Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Thẩm phán, Thẩm tra viên, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án quân sự khu vực trước khi mở phiên tòa do Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, Chánh án Tòa án quân sự khu vực giải quyết trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Thành phần Hội đồng xét xử vụ án hình sự gồm có những ai ?

Thành phần Hội đồng xét xử vụ án hình sự gồm có những ai ?
Khi xét xử phúc thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm đánh giá tính chất đúng đắn của bản án sơ thẩm và trong phạm vi quyền hạn cùa mình, khắc phục những thiếu sót của Tòa án cấp sơ thẩm. Do đó, Hội đông xét xử phúc thẩm phải gồm ba thẩm phán và Tòa án cấp phúc thẩm không được thay thế thẩm phán bằng HTND

Ủy ban thẩm phán là gì ? Quy định pháp luật về Ủy ban thẩm phán

Ủy ban thẩm phán là gì ? Quy định pháp luật về Ủy ban thẩm phán
Ủy ban thẩm phán là thiết chế thuộc cơ cấu tổ chức của toà án nhân dân cấp tỉnh, có nhiệm vụ, quyền hạn giám đốc thẩm, tái thẩm những vụ án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của toà án cấp dưới bị kháng nghị; bảo đảm việc áp dụng thống nhất pháp luật tại toà án cấp mình và các toà án cấp dưới; tổng kết kinh nghiệm xét xử.

Thẩm phán là gì ? Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thẩm phán

Thẩm phán là gì ? Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thẩm phán
Thẩm phán là người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để làm nhiệm vụ xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Toà án. Vậy, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của thẩm phán theo quy định pháp luật là gì ? Bài viết phân tích cụ thể:

Nghị án là gì ? quy định pháp luật về nghị án

Nghị án là gì ? quy định pháp luật về nghị án
Nghị án là một trong những nội dung quan trọng được diễn ra tại phiên tà xét xử vụ án hình sự, trước thời điểm Hội đồng xét xử đưa ra phán quyết cuối cùng với bị cáo. Qua nội dung dưới đây hãy cùng Luật Minh Khuê đi tìm hiểu các vấn đề về nghị án

Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-TANDTC-BQP-BNV hướng dẫn quy định thẩm phán, hội thẩm nhân dân

Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-TANDTC-BQP-BNV hướng dẫn quy định thẩm phán, hội thẩm nhân dân
Ngày 20 tháng 10 năm 2011, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ quốc phòng, Bộ nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-TANDTC-BQP-BNV về việc hướng dẫn thi hành một số Quy định của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân