Luật sư tư vấn về chủ đề "hội đồng thẩm phán"

hội đồng thẩm phán | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hội đồng thẩm phán.

Thẩm phán là gì? Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thẩm phán

Thẩm phán là gì? Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thẩm phán
Thẩm phán là người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để làm nhiệm vụ xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Toà án. Vậy, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của thẩm phán theo quy định pháp luật là gì ? Bài viết phân tích cụ thể:

Hệ thống án lệ và các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ban hành hướng dẫn áp dụng pháp luật (TS. Trần Văn Hà)

Hệ thống án lệ và các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ban hành hướng dẫn áp dụng pháp luật (TS. Trần Văn Hà)
Luật Minh Khuê trân trọng giới thới nội dung cuốn sách "Hệ thống án lệ và các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ban hành hướng dẫn áp dụng pháp luật về hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, lao động, hôn nhân gia đình trong công tác xét xử của tòa án nhân dân 2000 – 2019".

Sách 215 biểu mẫu Dân sự, hình sự và hành chính mới nhất của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Sách 215 biểu mẫu Dân sự, hình sự và hành chính mới nhất của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Sách "215 biểu mẫu Dân sự, hình sự và hành chính mới nhất của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao" do Vũ Tươi hệ thống cung cấp đầy đủ các biểu mẫu áp dụng trong tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính. Đến nay đã có một số biểu mẫu bị bãi bỏ hoặc thay thế.

Sách Hệ thống biểu mẫu và các nghị quyết mới năm 2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Sách Hệ thống biểu mẫu và các nghị quyết mới năm 2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn sách "Hệ thống biểu mẫu và các nghị quyết mới năm 2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao" do Linh Nguyễn hệ thống. Cuốn sách biên soạn và hệ thống đầy đủ các biểu mẫu và Nghị quyết mới nhất của TANDTC năm 2019.

Sách Hệ thống tra cứu 39 Án Lệ của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, hành chính, lao động và hướng dẫn thi hành các nghị quyết

Sách Hệ thống tra cứu 39 Án Lệ của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, hành chính, lao động và hướng dẫn thi hành các nghị quyết
Luật Minh Khuê giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn sách "Hệ thống tra cứu 39 Án Lệ của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, hành chính, lao động và hướng dẫn thi hành các nghị quyết" do Quí Lâm hệ thống.

Sách Quy trình giải quyết tranh chấp dân sự - các quyết định Giám Đốc Thẩm của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao và giải quyết tranh chấp dân sự

Sách Quy trình giải quyết tranh chấp dân sự - các quyết định Giám Đốc Thẩm của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao và giải quyết tranh chấp dân sự
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu tới bạn đọc nội dung cuốn sách "Quy trình giải quyết tranh chấp dân sự - các quyết định Giám Đốc Thẩm của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao và giải quyết tranh chấp dân sự" do Lê Hải hệ thống.

Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Sách Phương pháp, kỹ năng nghiên cứu và đánh giá chứng cứ trong tố tụng dân sự và 26 án lệ của hội đồng thẩm phán mới nhất áp dụng từ năm 2019

Sách Phương pháp, kỹ năng nghiên cứu và đánh giá chứng cứ trong tố tụng dân sự và 26 án lệ của hội đồng thẩm phán mới nhất áp dụng từ năm 2019
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu tới bạn đọc nội dung cuốn sách "Phương pháp, kỹ năng nghiên cứu và đánh giá chứng cứ trong tố tụng dân sự và 26 án lệ của hội đồng thẩm phán mới nhất áp dụng từ năm 2019" do Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn.

Thành phần tham dự phiên họp của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để xem xét kiến nghị, đề nghị

Thành phần tham dự phiên họp của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để xem xét kiến nghị, đề nghị
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải tham dự phiên họp của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để xem xét kiến nghị của Ủy ban tư pháp của Quốc hội, kiến nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hoặc đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.