Luat Minh Khue

Hợp đồng thuê khoán

Hợp đồng thuê khoán - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Hợp đồng thuê khoán

Thuê khoán nhân công ?

<strong>Thuê</strong> <strong>khoán</strong> nhân công ?
Chào Luật sư. Trường hợp Công ty em ký hợp đồng thuê khoán nhân công: Người đội trưởng cung cấp

Tư vấn về hợp đồng khoán việc

Tư vấn về <strong>hợp</strong> <strong>đồng</strong> <strong>khoán</strong> việc
Kính chào công ty luật Minh Khuê. Tôi có một số thắc mắc xin được tư vấn như sau: Hợp đồng từng năm đối với người đã hưu trí để làm nghiệm thu chương trình phát sóng cho đài truyền hình, hiện đã sang năm thứ 5, mà lại ghi là HĐ khoán việc