Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế hoặc hợp tác giữa các quốc gia là việc các quốc gia trên toàn thế giới cùng nhau chung sức, góp sức để cùng phát triển một lĩnh vực nào đó với cùng chung một mục đích, không chống phá hoặc phá hoại lợi ích của nhau. Chuyên mục: "Hợp tác quốc tế" phân tích các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới hoặc giữa các quốc gia trên thế giới với nhau dưới góc nhìn pháp lý.

Bài tư vấn về chủ đề Hợp tác quốc tế

Nội dung hợp tác quốc tế về an ninh mạng theo quy định mới?

Nội dung hợp tác quốc tế về an ninh mạng theo quy định mới?
Việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng là một phần không thể thiếu trong bối cảnh mạng thông tin ngày càng phát triển và trở thành một phần quan trọng trong đời sống hàng ngày của con người và xã hội. Để đảm bảo hiệu quả và tính toàn diện trong việc thúc đẩy hợp tác này, các quốc gia cần tuân thủ những nguyên tắc và nội dung quan trọng sau đây.

Hoạt động hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp

Hoạt động hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp
Trong bối cảnh toàn cầu hoá, hiện đại hoá ngày nay, nhu cầu hợp tác quốc tế về mọi lĩnh vực trong đó có hoạt động giáo dục nói chung và giáo dục nghề nghiệp nói riêng là một điều tất yếu để mang những kiến thức tiến bộ, tinh hoa và hiện đại của thế giới vào Việt Nam, giúp người học không bị lạc hậu

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Tư pháp

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Tư pháp
Vụ Hợp tác quốc tế là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế về pháp luật; quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động đối ngoại của Bộ theo quy định của pháp luật và Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Tư pháp.

Những vấn đề lý luận về pháp luật về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tố tụng hình sự ?

Những vấn đề lý luận về pháp luật về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tố tụng hình sự ?
Trong tiếng Việt, thuật ngữ “hợp tác quốc tế” phản ánh bản chất của hoạt động hợp tác, phối hợp trong một lĩnh vực nhất định của đời sống chính trị, văn hoá, xã hội giữa các quốc gia. Một số nghiên cứu trong chuyên ngành quan hệ quốc tế, pháp luật quốc tế, pháp luật hình sự có ...

Quy định mới về việc tăng cường hợp tác quốc tế về công nghệ cao

Quy định mới về việc tăng cường hợp tác quốc tế về công nghệ cao
Hợp tác quốc tế về công nghệ cao là sự hợp tác giữa các quốc gia, tổ chức, hoặc doanh nghiệp từ các quốc gia khác nhau nhằm phát triển, trao đổi, và ứng dụng các công nghệ tiên tiến. Mục tiêu của sự hợp tác này là tận dụng những lợi thế và kiến thức của các bên liên quan để thúc đẩy tiến bộ công nghệ, cải thiện năng lực cạnh tranh, và giải quyết các thách thức toàn cầu.

Phẩm chất đối với chuyên viên chính về hợp tác quốc tế

Phẩm chất đối với chuyên viên chính về hợp tác quốc tế
Phẩm chất đối với chuyên viên chính về hợp tác quốc tế được pháp luật quy định như thế nào? Nếu quý khách cũng đang có vấn đề thắc mắc này thì có thể tham khảo bài viết chi tiết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi, để hiểu hơn về nội dung này:

Phạm vi điều chỉnh của hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự theo quy định của BLTTHS 2015

Phạm vi điều chỉnh của hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự theo quy định của BLTTHS 2015
Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã có những sửa đổi, bổ sung quan trọng, hướng tới mục tiêu hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu phạm vi điều chỉnh của hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự theo quy định của BLTTHS 2015

Các giai đoạn lịch sử của pháp luật về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tố tụng hình sự?

Các giai đoạn lịch sử của pháp luật về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tố tụng hình sự?
Xây dựng và bảo vệ chủ quyền quốc gia, nhất là chủ quyền về mặt pháp luật đã được hình thành từ rất sớm trong lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam. Trong thời kỳ độc lập trong giai đoạn lịch sử phong kiến, các triều đình Việt Nam luôn quan tâm xây dựng bộ máy và bảo đảm thực thi ...

Pháp luật trong nước quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tố tụng hình sự?

Pháp luật trong nước quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tố tụng hình sự?
Với tính chất là đạo luật gốc của quốc gia, tạo cơ sở pháp lý quan trọng nhất để tổ chức, thực hiện các chức năng của Nhà nước về đối nội và đối ngoại; thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Là một bộ phận của ...

Hợp tác quốc tế về lao động: Tình hình xưa, bài học nay

Hợp tác quốc tế về lao động: Tình hình xưa, bài học nay
Báo cáo tại Lễ Kỷ niệm 30 năm đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức vừa qua đã nêu bật những thành tựu cả về kinh tế, xã hội và cả về công tác đối ngoại của lĩnh vực này trong hai giai đoạn lớn là: hợp tác quốc tế về lao động với các nước xã hội chủ nghĩa những năm 1980 – 1990 và xuất khẩu lao động từ năm 1991 đến nay.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng