Luật sư tư vấn về chủ đề "luật quốc tế"

luật quốc tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật quốc tế.

Phương pháp điều chỉnh của tư pháp quốc tế

Phương pháp điều chỉnh của tư pháp quốc tế
Sự hợp tác quốc tế về mọi mặt giữa quốc gia là sự phát triển tất yếu của quan hệ quốc tế. Việc củng cố và tăng cường hợp tác giữa các quốc gia thể hiện trong quan hệ dưới nhiều thức và phương diện khác nhau.

Những đặc điểm cơ bản của Tư pháp quốc tế ?

Những đặc điểm cơ bản của Tư pháp quốc tế ?
Khái niệm tư pháp quốc tế. Đặc điểm của TPQT. Phương pháp, đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Phương pháp điều chỉnh là tổng hợp các biện pháp cách thức mà nhà nước sử dụng để tác động lên các quan hệ dân sự.

Quy định về trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Quy định về trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Luật thỏa thuận quốc tế năm 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021, thay thế cho Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007 có quy định về trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Luật thỏa thuận quốc tế năm 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021, thay thế cho Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007 có quy định về trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Những điểm mới của Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020

Những điểm mới của Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020
Luật thỏa thuận quốc tế năm 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021, thay thế cho Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007. So với pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007 thì Luật Thỏa thuận quốc tế 2020 có nhiều điểm mới nổi bật như sau:

Bình luận về các hình thái quan hệ thương mại quốc tế

Bình luận về các hình thái quan hệ thương mại quốc tế
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về các hình thái quan hệ thương mại quốc tế, cụ thể là trải qua các thời kỳ các hình thái quan hệ thương mại quốc tế sẽ có những đặc điểm khác nhau...

Hệ thống hoạt động thương mại đa phương từ GATT đến WTO

Hệ thống hoạt động thương mại đa phương từ GATT đến WTO
Hiệp ước chung về thuế quan và mậu dịch là một hiệp ước được ký kết vào ngày 30 tháng 10 năm 1947, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1948 nhằm điều hòa chính sách thuế quan giữa các nước ký kết.... bài viết dưới đây ta sẽ tìm hiểu về hệ thống hoạt động thương mại đa phương từ GATT đến WTO...

Trách nhiệm pháp lý quốc tế của quốc gia gây thiệt hại khi khai thác tài nguyên xuyên quốc gia được xác định như thế nào?

Trách nhiệm pháp lý quốc tế của quốc gia gây thiệt hại khi khai thác tài nguyên xuyên quốc gia được xác định như thế nào?
Tài nguyên xuyên biên giới là gì? Quốc gia khác gây thiệt hại khi khai thác tài nguyên xuyên biên giới thì việc xác định trách nhiệm pháp lý quốc tế của quốc gia đó được xác lập trên cơ sở nào? Luật Minh Khuê sưu tầm và biên tập gửi tới bạn đọc trong bài viết dưới đây:

Khái niệm dẫn dộ trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam, phân biệt dẫn độ và một số thuật ngữ liên quan

Khái niệm dẫn dộ trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam, phân biệt dẫn độ và một số thuật ngữ liên quan
Luật Minh Khuê đã có nhiều bài viết về quy trình, thủ tục dẫn độ tội phạm. Ở bài viết này, chúng tôi cung cấp tới bạn đọc khái niệm "Dẫn độ" trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam. Cùng với đó phân biệt Dẫn độ với một số thuật ngữ liên quan: Trục xuất, Chuyển giao, Nhượng bộ.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook