Luật sư tư vấn về chủ đề "luật quốc tế"

luật quốc tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật quốc tế.

Cách xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế ? Cho ví dụ

Cách xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế ? Cho ví dụ
Thưa luật sư, trong các vụ tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài (quốc tế) thì thẩm quyền xét xử được xác định hoặc phân định như thế nào ? Luật sư có thể phân tích giúp tôi một số vụ việc hoặc cho ví dụ cụ thể về cách xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế ạ ? Cảm ơn! (Thanh Mai, Hà Nội).

Phân tích những thiết chế kinh tế quốc tế hiện nay

Phân tích những thiết chế kinh tế quốc tế hiện nay
Hiên nay, vai trò frung tâm điều phối sự hợp tác kinh tế quốc tế toàn cầu là Liên hợp quốc và Tổ chức thương mại thế giới (WT0). Đây là hai tổ chức quốc tế phổ cập toàn cầu, với mục tiêu hoạt động rõ ràng là liên kết hợp tác quốc tế toàn diện, trong đó có hợp tác kinh tế quốc tế.

Cơ quan tài phán quốc tế là gì ? Phân loại các cơ quan tài phán quốc tế

Cơ quan tài phán quốc tế là gì ?  Phân loại các cơ quan tài phán quốc tế
Các tranh chấp quốc tế được giải quyết bằng nhiều biện pháp khác nhau, một trong số các biện pháp đó là việc sử dụng hình thức tài phán quốc tế. Về bản chất, tài phán quốc tế là cách thức hoà bình để giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng các phương pháp, thủ tục tư pháp, do các quốc gia tự lựa chọn

Các phương thức hòa bình để giải quyết tranh chấp quốc tế ?

Các phương thức hòa bình để giải quyết tranh chấp quốc tế ?
Hiến chương Liên hợp quốc đã hệt kê rất nhiều những biện pháp hoà bình để tạo cơ hội cho chủ thể liên quan sự tự lựa chọn trong giải quyết tranh chấp quốc tế. Một xu hướng rất phổ biến hiện nay là khi ký kết các điều ước quốc tế song phương hoặc đa phương,

Nội dung và ý nghĩa nguyên tắc quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế

Nội dung và ý nghĩa nguyên tắc quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế
Hiện nay, hợp tác cùng phát triển trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là xu hướng tất yếu mà các quốc gia lựa chọn. Nhưng sự gia tăng của quan hệ hợp tác quốc tế lại tiềm ẩn nguy cơ này sinh mâu thuẫn, bất đồng trong các mối quan hệ hợp tác quốc tế.

Nghĩa vụ bảo vệ các hạng mục dân sự và giá trị văn hoá khi xảy ra chiến tranh ?

Nghĩa vụ bảo vệ các hạng mục dân sự và giá trị văn hoá khi xảy ra chiến tranh ?
Việc củng cố và phát triển một chế độ pháp lý quốc tế trong luật quốc tế nhân đạo về bảo vệ các hạng mục dân sự trong thời chiến là yêu cầu cấp thiết do nhiều lý do mang lại, trong đó quan ữọng nhất là phải kể đến nhu cầu bảo đảm an toàn và bảo đảm điều kiện sống bình thường cho người dân.

Tổ chức thương mại thế giới (WTO) là gì ? Mục đích, nguyên tắc, chức năng hoạt động của WTO

Tổ chức thương mại thế giới (WTO) là gì ? Mục đích, nguyên tắc, chức năng hoạt động của WTO
Tổ chức thương mại thế giới (World Trade Organization - WTO) được thành lập ngày 01/01/1995, ttên cơ sở Hiệp định Marrakesh về thành lập Tổ chức thương mại thế giới. Tư cách chủ thể luật quốc tế của WTO đã được khẳng định tại Điều VUI Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới.