Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "luật quốc tế"

luật quốc tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật quốc tế.

Luật Quốc tế là gì? Các đặc trưng cơ bản luật quốc tế

Luật Quốc tế là gì? Các đặc trưng cơ bản luật quốc tế
Những nghiên cứu của khoa học pháp lý đã chỉ ra sự hình thành tất yếu của nhà nước và cùng vói nhà nước là pháp luật. Trong quá trình hoạt động, nhà nước đã sử dụng nhiều công cụ khác nhau để quản lý, điều hành và điều chỉnh các quan hệ xã hội.

Phân tích mối quan hệ giữa Luật quốc tế và Luật quốc gia ?

Phân tích mối quan hệ giữa Luật quốc tế và Luật quốc gia ?
Xuất phát từ góc độ lý luận chung về pháp luật, có thể xem xét sự tồn tại của luật quốc tế, bao gồm một tổng thể các quy phạm luật quốc tế, có mối quan hệ nội tại thống nhất với nhau, được phân định thành các ngành và các chế định cụ thể, thông qua các hình thức pháp lý

Quyền dân tộc tự quyết trong pháp luật quốc tế

Quyền dân tộc tự quyết trong pháp luật quốc tế
Quyền dân tộc tự quyết là quyền tự mình định đoạt những công việc thuộc về vận mệnh của dân tộc mình, như lập ra một nhà nước dân tộc riêng, độc lập, hoặc cùng với các dân tộc khác thành lập một nhà nước nhiều dân tộc trên cơ sở bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

Mối quan hệ biện chứng giữa luật quốc tế và luật quốc gia

Mối quan hệ biện chứng giữa luật quốc tế và luật quốc gia
Bản chất quá trình xây dựng các quy phạm luật quốc tế mà các quốc gia tiến hành thông qua phương thức thoả thuận chính là quá trình đưa ý chí quốc gia vào nội dung của luật quốc tế. Ý chí này phản ánh tương quan lực lượng và tương quan lợi ích của các quốc gia

Dân cư trong luật quốc tế là gì ? Khái niệm về dân cư trong luật quốc tế

Dân cư trong luật quốc tế là gì ? Khái niệm về dân cư trong luật quốc tế
Dân cư trong luật quốc tế là cộng đồng người sống trên lãnh thổ của quốc gia nhất định và phải tuân thủ pháp luật của quốc gia đó. Vậy, dưới góc nhìn luật quốc tế thì cư dân dược hiểu như thế nào ? Các yếu tố cấu thành khái niệm cư dân trong luật quốc tế là gì ? Bài viết phân tích cụ thể:

Các nguyên tắc về thụ đắc lãnh thổ trong Luật quốc tế

Các nguyên tắc về thụ đắc lãnh thổ trong Luật quốc tế
Pháp luật quốc tế ghi nhận một trong những cơ sở nền tảng (nguyên tắc cơ bản) để xác lập hợp pháp danh nghĩa chủ quyền lãnh thổ của một quốc gia là: Việc xác lập chủ quyền phải dựa vào các phương thức thụ đắc lãnh thổ hợp pháp.

Định nghĩa luật quốc tế là gì? Đặc trưng cơ bản của luật quốc tế?

Định nghĩa luật quốc tế là gì? Đặc trưng cơ bản của luật quốc tế?
Quá trình hình thành và phát triển của luật quốc tê' gắn liền với sự phát triển chung của nhà nước và pháp luật nhưng xét về thời điểm lịch sử thì luật quốc tế hình thành muộn hơn so với luật quốc gia. Luật quốc tế bắt đầu xuất hiện khi giữa các nhà nước có sự thiết lập quan hệ bang giao với nhau

Quy phạm luật quốc tế là gì ? Phân loại quy phạm quốc tế

Quy phạm luật quốc tế là gì ? Phân loại quy phạm quốc tế
Quy phạm pháp luật quốc tế là quy tắc xử sự, được tạo bởi sự thoả thuận của các chủ thể luật quốc tế và có giá trị ràng buộc các chủ thể đó đối với các quyền, nghĩa vụ hay trách nhiệm pháp lý quốc tế khi tham gia qụan hệ pháp luật quốc tế.

Khái niệm quy phạm luật quốc tế và phân loại

Khái niệm quy phạm luật quốc tế và phân loại
Quy phạm tập quán quốc tế (quy phạm bất thành văn): là những quy phạm được chứa đựng trong tập quán quốc tế, chiếm số lượng nhỏ hơn và thường được áp dụng trong các lĩnh vực hợp tác truyền thống vì nó được áp dụng trong thời gian dài, và được lặp đi lặp lại nhiều lần và trở thành tập quán.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng