Luật sư tư vấn về chủ đề "khẩn cấp tạm thời"

khẩn cấp tạm thời | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề khẩn cấp tạm thời.

Bắt khẩn cấp là gì ? Khái niệm về bắt khẩn cấp ?

Bắt khẩn cấp là gì ? Khái niệm về bắt khẩn cấp ?
Bắt khẩn cấp là Biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự do người có thẩm quyền áp dụng trong các trường hợp khẩn cấp để bảo đảm cho hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm mà không cần có lệnh phê chuẩn trước của Viện kiếm sát.

Biện pháp khẩn cấp tạm thời trong vụ án kinh tế - dân sự

Biện pháp khẩn cấp tạm thời trong vụ án kinh tế - dân sự
Biện pháp khẩn cấp tạm thời là các biện pháp tư pháp theo luật định - do Tòa án tự quyết định hoặc theo yêu cầu của một bên đương sự trong vụ án dân sự, nhằm mục đích bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trong trường hợp cấp bách, khẩn cấp, tránh gây ra những thiệt hại không thể khắc phục được.