Luật sư tư vấn về chủ đề "hội đồng nhân dân"

hội đồng nhân dân | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hội đồng nhân dân.

Những vấn đề cơ bản về Hội đồng nhân dân các cấp

Những vấn đề cơ bản về Hội đồng nhân dân các cấp
Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã... Vậy trong bài viết dưới đây ban biên tập sẽ đưa ra những vấn đề cơ bản về hội đồng nhân dân các cấp.

Các kỹ năng quan trọng trong hoạt động đối thoại

Các kỹ năng quan trọng trong hoạt động đối thoại
Sắp tới bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu nhân dân cần có kỹ năng tiếp xúc cử tri, kỹ năng tham vấn, kỹ năng xây dựng văn bản pháp luật, kỹ năng tiếp xúc cử tri,....trong đó kỹ năng hoạt động đối thoại là rất cần thiết

Luật tổ chức hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân là gì ?

Luật tổ chức hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân là gì ?
Luật tổ chức hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân là đạo luật quy định cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp; quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các đại biểu Hội đồng nhân dân; việc bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân, việc đề cử, ứng cử, bầu và bãi nhiệm

Luật bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân là gì ? Tìm hiểu về Luật bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân

Luật bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân là gì ? Tìm hiểu về Luật bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân
Luật bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân năm 2003 đạo luật quy định tiêu chuẩn, điều kiện, cách thức, trình tự, thủ tục của việc ứng cử, bầu cử đại biểu đại diện cho cử tri tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chính quyền là gì ? Thẩm quyền của chính quyền địa phương

Chính quyền là gì ? Thẩm quyền của chính quyền địa phương
Chính quyền là bộ máy điều hành, quản lí công việc của nhà nước. Chính quyền được phân thành chính quyền trung ương và các cấp chính quyền địa phương. Bài viết phân tích và làm sáng tỏ quy định pháp luật hiện nay về chính quyền trung ương và địa phương. Cụ thể:
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook