Luật sư tư vấn về chủ đề "luật pháp"

luật pháp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật pháp.

Khuôn khổ luật pháp về quan hệ lao động ở Malaysia

Khuôn khổ luật pháp về quan hệ lao động ở Malaysia
Năm 1967, Malaysia đã ban hành Luật Quan hệ lao động (Industrial Relations Act 1967), gồm có 10 chương, quy định cụ thể các vấn đề như: bảo vệ quyền của người lao động và người sử dụng lao động và các tổ chức đại diện của họ

Trách nhiệm hình sự của Pháp nhân theo luật pháp Hoa Kỳ

Trách nhiệm hình sự của Pháp nhân theo luật pháp Hoa Kỳ
Trách nhiệm hình sự của pháp nhân là một dạng trách nhiệm, hậu quả pháp lý bất lợi mà pháp nhân thương mại phải gánh chịu trước nhà nước, do pháp nhân đó thực hiện hành vi gây nguy hiểm cho xã hội mà những hành vi này được quy định là tội phạm trong pháp luật hình sự.

Quyền bào chữa trong khuôn khổ luật pháp quốc tế?

Quyền bào chữa trong khuôn khổ luật pháp quốc tế?
Quyền bào chữa là một chuẩn mực bắt buộc (jus cogens)trong quyền được xét xử công bằngTập hợp các quyền để có được chuẩn mực xét xử công bằng (thường được nhắc đến như những quyền căn bản hay sự bảo đảm tối thiểu về xét xử theo đúng pháp luật tố tụng)...