Luật sư tư vấn về chủ đề "lưu động"

lưu động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề lưu động.

Vốn cố định là gì ? Đặc điểm, vai trò của vốn cố định? Phân biệt giữa vốn cố định và vốn lưu động?

Vốn cố định là gì ? Đặc điểm, vai trò của vốn cố định? Phân biệt giữa vốn cố định và vốn lưu động?
Vốn là một thành phần quan trọng trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Không có vốn thì không thể kinh doanh được và không có doanh nghiệp nào có thể tồn tại được. Vốn có thể được phân loại dưới hai dạng - vốn cố định và vốn lưu động. Bài viết xoay quanh vấn đề về vố cố định.

Một số vấn đề cơ bản về vốn lưu động của doanh nghiệp?

Một số vấn đề cơ bản về vốn lưu động của doanh nghiệp?
Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường có thể được coi là một tổ chức kinh doanh nhằm mục đích sinh lời thực hiện kinh doanh trên các lĩnh vực theo luật định, có mức vốn không thấp hơn mức vốn pháp định có một chủ sở hữu trở nên và chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của mình. ...

Tài sản lưu động (current assets) là gì ?

Tài sản lưu động (current assets) là gì ?
Tài sản lưu động (current assets) là những tài sản như tiền mặt, nợ phải thu, nguyên liệu được mua để sản xuất vầ bán đi dưới dạng thành phẩm. Bài viết phân tích một số khái niệm và các vấn đề khác liên quan đến tài sản lưu động, cụ thẻ:

Quy định về khai sinh ,khai tử lưu động?

Quy định về khai sinh ,khai tử lưu động?
Pháp luật được ban hành là để điều chỉnh các quan hệ trong xã hội; những thay đổi phù hợp với sự phát triển không ngừng của xã hội. Do đó, mà pháp luật đã tạo những điều kiện nhất định để cho việc đăng ký khai sinh khai tử kết hôn lưu động

Tư vấn hình thức bán hàng lưu động và xuất hóa đơn hàng hóa ?

Tư vấn hình thức bán hàng lưu động và xuất hóa đơn hàng hóa ?
Chào Luật sư ! Công ty em có xe tải đi thị trường, có làm giấy lệnh điều động nội bộ kèm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ cho hàng hóa trên xe. Vậy cho em hỏi khi hàng hóa được người vận chuyển trên xe bán cho khách hàng, lúc đó phải tiến hành xuất hóa đơn như thế nào ?

Bán hàng lưu động có phải xuất hóa đơn GTGT ?

Bán hàng lưu động có phải xuất hóa đơn GTGT ?
Chào luật sư, bên tôi hiên đang áp dụng hình thức bán hàng lưu đông, nghĩa là giao hàng cho các bạn nhân viên đi mời hàng nếu khách lấy thì trả hàng luôn, Nếu không nhập hàng trở lại kho,nhưng mà hàng ra khỏi kho thì phải xuất hóa đơn GTGT luôn thì tôi phải làm như thế nào ? Vì có thể khách họ sẽ không lấy ?