Luật sư tư vấn về chủ đề "mẫu hồ sơ"

mẫu hồ sơ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mẫu hồ sơ.

Mẫu Quyết định quy định trực tiếp

Mẫu Quyết định quy định trực tiếp
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu Quyết định quy định trực tiếp ban hành kèm theo thông tư số 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính:

Mẫu tờ khai đăng ký khai sinh

Mẫu tờ khai đăng ký khai sinh
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu tờ khai đăng ký khai sinh ban hành kèm theo thông tư số 05/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch:

Mẫu hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Mẫu hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Công ty TNHH có thể chuyển đổi thành Công ty Cổ phần hoặc ngược lại.Thủ tục chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần (sau đây gọi là công ty được chuyển đổi) thành công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn (sau đây gọi là công ty chuyển đổi) được quy định như sau:

Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ

Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ
Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu biên bản bàn giao hồ sơ để Quý khách hàng tham khảo và vận dụng vào việc sử dụng trong hoạt động thực tế. Thông tin chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ:

Mẫu biên bản giao hàng

Mẫu biên bản giao hàng
Mẫu biên bản giao hàng là một trong những chứng từ quan trọng trong việc thực hiện hợp đồng dân sự - Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu biên bản giao hàng để Quý khách hàng tham khảo. Thông tin chi tiết xin liên hệ 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp.

Mẫu hồ sơ giải thể công ty cổ phần

Mẫu hồ sơ giải thể công ty cổ phần
Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký giải thể công ty cổ phần. Thông tin chi tiết Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ. Hồ sơ giải thể Công ty hợp danh bao gồm:

Mẫu hồ sơ chấm dứt hoạt động của chi nhánh

Mẫu hồ sơ chấm dứt hoạt động của chi nhánh
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu hồ sơ chấm dứt hoạt động của chi nhánh để Quý khách hàng tham khảo, thông tin chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp:
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook