Hồ sơ Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện doanh nghiệp bao gồm:

1. Biên bản họp về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty của:

- Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 02 Thành viên trở lên - tham khảo mẫu;

- Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần - tham khảo mẫu;

- Tất cả thành viên hợp danh (Hội đồng thành viên) đối với Công ty Hợp danh - tham khảo mẫu;

>> Luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp - 1900.6162

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Ảnh minh họa

2. Quyết định về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Công ty (Quyết định phải có đủ các nội dung được quy định tại Điều 158

>> Xem thêm:  Tư vấn thành lập hộ kinh doanh cá thể, thành lập công ty, chi nhánh, VPĐD

Luật Doanh nghiệp 2005). Quyết định do Chủ sở hữu hoặc Chủ tịch ký thay mặt của:

- Chủ sở hữu đối với Doanh nghiệp tý nhân -  tham khảo mẫu;

- Hội đồng thành viên Công ty TNHH 02 thành viên trở lên - tham khảo mẫu;

- Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần - tham khảo mẫu

- Chủ sở hữu Công ty đối với Công ty TNHH 01 thành viên - tham khảo mẫu;

- Tất cả thành viên hợp danh (Hội đồng thành viên) đối với Công ty Hợp danh - tham khảo mẫu;

 

3. Bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện.

 

4. Thông báo do Người đại diện theo pháp luật ký về việc đã hoàn tất các thủ tục chấm dứt hoạt động (Thông báo ghi rõ quá trình đã tiến hành
các bước thủ tục trên từ mục 1 đến mục 3 theo quy định và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung nêu trong thông báo) của:

>> Xem thêm:  Mẫu thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của trung tâm trọng tài của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số

- Doanh nghiệp tý nhân - tham khảo mẫu;

- Công ty TNHH 2 thành viên trở lên - tham khảo mẫu;

- Công ty Cổ phần - tham khảo mẫu;

- Công ty TNHH 01 thành viên - tham khảo mẫu;

- Công ty Hợp danh - tham khảo mẫu;

Lýu ý

:Đối với các Doanh nghiệp không do Phòng ÐKKD thuộc Sở Kế hoạch và Ðầu tý Hà Nội cấp Giấy chứng nhận ÐKKD, khi làm thủ tục chấm dứt hoạt động của Vãn phòng đại diện cần nộp

Trân trọng./.
 
Bộ phận luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Mẫu công văn báo cáo đặt văn phòng đại diện (Mẫu số 6)

>> Xem thêm:  Mẫu thông báo lập chi nhánh/văn phòng đại diện của trung tâm trọng tài ở nước ngoài (Mẫu số 14/TP-TTTM)