Luật sư tư vấn về chủ đề "mức bồi thường thiệt hại"

mức bồi thường thiệt hại | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mức bồi thường thiệt hại.

Bồi thường thiệt hại và giải quyết tranh chấp trong hợp đồng dịch vụ khám, chữa bệnh theo pháp luật Việt Nam

Bồi thường thiệt hại và giải quyết tranh chấp trong hợp đồng dịch vụ khám, chữa bệnh theo pháp luật Việt Nam
Hoạt động khám, chữa bệnh được thiết lập dưới hình thức hợp đồng dịch vụ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh. Trong đó, trách nhiệm bồi thường thiệt hại và giải quyết tranh chấp trong hợp đồng phải tuân thủ những quy định chung của pháp luật dân sự nhưng cũng có những điểm đặc thù.

Căn cứ miễn trách cho người chuyên chở vì lý do hỏa hoạn theo Quy tắc hague

Căn cứ miễn trách cho người chuyên chở vì lý do hỏa hoạn theo Quy tắc hague
Bài viết trình bày và luận giải quy định của Quy tắc Hague về căn cứ miễn trách đối với người chuyên chở và tàu khi tổn thất về hàng hóa vì lý do hỏa hoạn. Nội dung chi tiết gồm: Như thế nào được coi là cháy? Nghĩa vụ chứng minh căn cứ miễn trách thuộc về ai? Trình tự chứng minh như thế nào?

Giới hạn bồi thường tổn thất hàng hóa của người vận chuyển trong vận tải biển - Bình giải và so sánh quy định của Quy tắc Hague và Quy tắc Hague - Visby

Giới hạn bồi thường tổn thất hàng hóa của người vận chuyển trong vận tải biển - Bình giải và so sánh quy định của Quy tắc Hague và Quy tắc Hague - Visby
Quy tắc Hague và Quy tắc Hague - Visby có nhiều quy định về trách nhiệm bồi thường của người chuyên chở và tàu. Vậy giới hạn mức bồi thường được quy định cụ thể như thế nào đối với những tổn hại, thiệt hại đối với hàng hóa? Tìm hiểu trong bài viết dưới đây:

Thiệt hại được bồi thường khi yêu cầu Nhà nước bồi thường được xác định như thế nào?

Thiệt hại được bồi thường khi yêu cầu Nhà nước bồi thường được xác định như thế nào?
Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định chi tiết về thiệt hại và xác định thiệt hại được bồi thường. Tuy vậy, các quy định còn dẫn chiếu rắc rối và khá phức tạp. Nhằm giúp bạn đọc có thể đọc và hiểu rõ những quy định của pháp luật về vấn đề này, Luật Minh Khuê luận giải cụ thể dưới đây:

Cách xác định mức bồi thường thiệt hại do giảm sút thu nhập, lợi nhuận khi có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Cách xác định mức bồi thường thiệt hại do giảm sút thu nhập, lợi nhuận khi có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2005 có liệt kê cụ thể thu nhập, lợi nhuận phát sinh từ quyền sở hữu trí tuệ từ đó đưa ra cách tính mức giảm sút thu nhập, lợi nhuận nhưng việc áp dụng những quy định này còn nhiều bất cập. Luật Minh Khuê nghiên cứu và trình bày cụ thể dưới đây:

Điều kiện được bồi thường thiệt hại về đất và tài sản có trên đất là gì ?

Điều kiện được bồi thường thiệt hại về đất và tài sản có trên đất là gì ?
Điều kiện được bồi thường thiệt hại về đất và tài sản có trên đất là cơ sở pháp lý để được bồi thường thiệt hại về đất và tài sản của người bị thu hồi đất khi Nhà nước sự dụng đất vào mục đích an ninh quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế.

Bồi thường thiệt hại trong hợp đồng là gì? Khái niệm về bồi thường thiệt hại

Bồi thường thiệt hại trong hợp đồng là gì? Khái niệm về bồi thường thiệt hại
Giao dịch dân sự (hợp đồng) được xác lập luôn có điều khoản về nghĩa vụ bồi thường thiệt hại trong trường hợp bên nào đó vi phạm nghĩa vụ hợp đồng - gọi là bồi thường thiệt hại trong hợp đồng. Bài viết trình bày khái niệm và căn cứ, thiệt hại được bồi thường trong bồi thường thiệt hại trong hợp đồng

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là gì ? Quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là gì ? Quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một loại trách nhiệm dân sự của bên có lỗi (cố ý hoặc vô ý), gây hại đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, gây hại đến danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc các chủ thể khác.