Luật sư tư vấn về chủ đề "ngân hàng thương mại"

ngân hàng thương mại | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề ngân hàng thương mại.

Phân tích các hoạt động của ngân hàng thương mại hiện nay ?

Phân tích các hoạt động của ngân hàng thương mại hiện nay ?
Thưa luật sư, Em là sinh viên kinh tế không tìm hiểu sâu được về luật ngân hàng. Em có câu hỏi mong được hướng dẫn "phân tích hoạt động ngân hàng thương mại theo quy định pháp luật ngân hàng nước ta ?" Cảm ơn! Người hỏi: Nguyễn Thanh Phong (Bắc Giang).

Rủi ro hoạt động là gì? Quy định pháp luật về quản lý rủi ro hoạt động của ngân hàng thương mại?

Rủi ro hoạt động là gì? Quy định pháp luật về quản lý rủi ro hoạt động của ngân hàng thương mại?
Rủi ro hoạt động là rủi ro do các quy trình nội bộ quy định không đầy đủ hoặc có sai sót, do yếu tố con người, do các lỗi, sự cố của hệ thống hoặc do các yếu tố bên ngoài làm tổn thất về tài chính, tác động tiêu cực phi tài chính đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại ?

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại ?
Ngân hàng thỏa thuận cho khách hàng sử dụng một khoản với điều kiện hoàn trả và một tỷ lệ lãi suất trên vốn vay. Lãi suất cho vay là giá cả của một khoản tiền mà ngân hàng cho khách hàng vay vốn. Lãi suất cho vay biến động phụ thuộc vào các yếu tố như:Quan hệ cung cầu về tín dụng trên thị trường...

Phân loại các khoản vay tại ngân hàng thương mại hiện nay?

Phân loại các khoản vay tại ngân hàng thương mại hiện nay?
Đây là nghiệp vụ tín dụng theo đó ngân hàng thoả thuận cấp cho khách hàng hạn mức tín dụng. Hạn mức tín dụng có thể tính cho cả kỳ hoặc cuối kỳ. Đó là số dư tối đa tại thời điểm tính. Đây là hình thức cho vay thuận tiện cho những khách hàng vay mượn thường xuyên, vốn vay tham gia thường xuyên vào quá trình sản xuất kinh doanh.