Luat Minh Khue

Ngôn ngữ

Ngôn ngữ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Ngôn ngữ

Nghề dịch - Nguyễn Khắc Viện

Nghề dịch - Nguyễn Khắc Viện
Cuộc sống trớ trêu, bỗng đặt lên vai một ông già đã hết hơi hết cốt, gánh nặng, nhất thời dựng lại lá cờ Pháp văn ở một đất nước nghìn trùng xa cách nước Pháp.