Kí tắt điều ước quốc tế là hành vi của người đại diện có thẩm quyền của quốc gia trong cuộc đàm phán kí tên vào góc dưới phía bên trái các trang của bản dự thảo điều ước quốc tế nhằm ghi nhận những nội dung đã thoả thuận trong quá trình đàm phán trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc chấp nhận những nội dung đó và chính thức kí điều ước quốc tế.

Kí tắt điều ước quốc tế không phải là thủ tục bắt buộc trước khi kí chính thức điều ước quốc tế song có tác dụng ngăn ngừa sự bội ước, qua đó đẩy nhanh tiến độ đàm phán, kí kết điều ước quốc tế do không phải quay lại đàm phán những điều khoản mà các bên đã thoả thuận được với nhau. Vì không phải là thủ tục bắt buộc trong đàm phán, kí kết điều ước quốc tế, nên kí tắt không được quy định trong Pháp lệnh về kí kết và thực hiện điều ước quốc tế năm 1998 (Xt. Kí kết điều ước quốc tế).