Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "nguồn kinh phí"

nguồn kinh phí | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nguồn kinh phí.

Nguồn kinh phí mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên ?

Nguồn kinh phí mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên ?
Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu năm 2013; Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật đấu thầu; Nghị định 151/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Thông tư 58/2016/TT-BTC. Quy định về nguồn kinh phí, cách lựa chọn nhà thầu khi mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên, như sau:
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng