Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "nguyên tắc sử dụng đất"

nguyên tắc sử dụng đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nguyên tắc sử dụng đất.

Người sử dụng đất bao gồm những đối tượng nào?

Người sử dụng đất bao gồm những đối tượng nào?
Khái niệm người sử dụng đất tại Việt Nam được sử dụng chứ không phải người sở hữu đất bởi Luật Đất đai quan điểm "đất đai sở hữu tòa dân do nhà nước làm đại diện sở hữu". Vậy, người sử dụng đất ở Việt Nam gồm những ai ? Luật sư phân tích cụ thể: