Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Pháp chế"

Pháp chế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Pháp chế.

Pháp chế là gì? Bảo đảm pháp chế và Tư tưởng pháp chế

Pháp chế là gì? Bảo đảm pháp chế và Tư tưởng pháp chế
Pháp chế là thể chế pháp luật được xác lập trong toàn bộ đời sống xã hội từ trong tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước đến các thiết chế, quan hệ xã hội, hoạt động, sinh hoạt của mọi chủ thể pháp luật trên tất các các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trách nhiệm của ban pháp chế và các ban chuyên môn của Hội đồng nhân dân trong việc thẩm định tính hợp hiến hợp pháp của dự thảo nghị quyết do Hội đồng nhân dân ban hành

Trách nhiệm của ban pháp chế và các ban chuyên môn của Hội đồng nhân dân trong việc thẩm định tính hợp hiến hợp pháp của dự thảo nghị quyết do Hội đồng nhân dân ban hành
Luật Minh Khuê giới thiệu các quy định pháp lý về "Trách nhiệm của ban pháp chế và các ban chuyên môn của Hội đồng nhân dân trong việc thẩm định tính hợp hiến hợp pháp của dự thảo nghị quyết do Hội đồng nhân dân ban hành" với nội dung cụ thể như sau:

Pháp chế tư sản là gì ? Phân tích chế định pháp chế tư sản

Pháp chế tư sản là gì ? Phân tích chế định pháp chế tư sản
Pháp chế tư sản ra đời là một bước tiến bộ lớn trong tổ chức, quản lí đời sống xã hội, trực tiếp phục vụ lợi ích cơ bản của giai cấp tư sản cầm quyền. Trong giai đoạn đầu của nhà nước tư sản, pháp luật tư sản là công cụ để giai cấp tư sản lôi cuốn nhân dân chống lại các tàn dư của chế độ phong kiến

Các yêu cầu bảo đảm pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước

Các yêu cầu bảo đảm pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước
Bảo đảm pháp chế là tổng thể các biện pháp, phương tiện tổ chức-pháp lí do các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và công dân áp dụng nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước và các tổ chức ấy cũng như việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

Tổ chức và hoạt động của ban pháp chế trong ngân hàng thương mại cổ phần từ thực tiễn của ngân hàng Á Châu

Tổ chức và hoạt động của ban pháp chế trong ngân hàng thương mại cổ phần từ thực tiễn của ngân hàng Á Châu
Kể từ khi nền kinh tế Việt Nam chính thức được chuyển đổi theo hướng thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, việc tìm hiểu, học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm lập pháp của nước ngoài trong nhiều lĩnh vực nói chung và trong lĩnh vực ngân hàng nói riêng đã dẫn tới hệ quả là sự ra đời của hai pháp lệnh về ngân hàng (bao gồm Pháp lệnh ngân hàng nhà nước và Pháp lệnh ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính).

Chức năng của tổ chức pháp chế tại doanh nghiệp nhà nước

Chức năng của tổ chức pháp chế tại doanh nghiệp nhà nước
Tổ chức pháp chế ở doanh nghiệp nhà nước là đơn vị chuyên môn, có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Những quyền hạn của Vụ Pháp chế thuộc Tổng cục Thuế

Những quyền hạn của Vụ Pháp chế thuộc Tổng cục Thuế
Vụ Pháp chê có chức năng là giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước bằng pháp luật trong ngành giáo dục và tổ chức thực hiện công tác pháp chế ngành theo quy định. Cùng tìm hiểu quy định về những quyền hạn của Vụ Pháp chế thuộc Tổng cục Thuế tại bài viết sau:

Pháp chế và phát triển: Vài nhận xét từ kinh tế lý thuyết - Trần Hữu Dũng

Pháp chế và phát triển: Vài nhận xét từ kinh tế lý thuyết -   Trần Hữu Dũng
Hầu như không ai phủ nhận sự quan trọng của pháp chế cho phát triển kinh tế. Thậm chí, có người sẽ đổ đồng phát triển với pháp trị: một trong những đặc tính của phát triển là pháp trị, ngắn gọn. Từ đó, có suy luận rằng pháp luật, nhất là bộ phận luật thành văn, là một tiền đề của phát triển kinh tế, nghĩa là, muốn phát triển thì phải có những bộ luật càng chi tiết, càng đầy đủ càng tốt, phải có một bộ máy tư pháp càng hùng hậu, càng nghiêm khắc càng tốt.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng