Luật sư tư vấn về chủ đề "Pháp chế"

Pháp chế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Pháp chế.

Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ pháp lý ở Việt Nam hiện nay

Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ pháp lý ở Việt Nam hiện nay
Ngày 29/4/2021, chủ trì Phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Cải cách tư pháp Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã nhấn mạnh cần xây dựng Đề án mới về xây dựng 2 trường Đại học Luật thành các trường trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật.

Pháp chế tư sản là gì ? Phân tích chế định pháp chế tư sản

Pháp chế tư sản là gì ? Phân tích chế định pháp chế tư sản
Pháp chế tư sản ra đời là một bước tiến bộ lớn trong tổ chức, quản lí đời sống xã hội, trực tiếp phục vụ lợi ích cơ bản của giai cấp tư sản cầm quyền. Trong giai đoạn đầu của nhà nước tư sản, pháp luật tư sản là công cụ để giai cấp tư sản lôi cuốn nhân dân chống lại các tàn dư của chế độ phong kiến

Pháp chế là gì ? Quy định, cách hiểu về pháp chế

Pháp chế là gì ? Quy định, cách hiểu về pháp chế
Pháp chế là thể chế pháp luật được xác lập trong toàn bộ đời sống xã hội từ trong tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước đến các thiết chế, quan hệ xã hội, hoạt động, sinh hoạt của mọi chủ thể pháp luật trên tất các các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phân tích vai trò hoạt động giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước mới nhất

Phân tích vai trò hoạt động giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước mới nhất
Quản lý hành chính nhà nước là một hình thức hoạt động của nhà nước được thực hiện bởi các cơ quan hành chính nhà nước, có nội dung là đảm bảo chấp hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của các cơ quan quyền lực nhà nước, nhằm tổ chức và chỉ đạo một cách trực tiếp và thường xuyên. Hoạt động quản lý hành chính nhà nước phải được đặt dưới sự giám sát của các cơ quan quyền lực nhà nước mang hình thức chủ động, sáng tạo.

Pháp chế và phát triển: Vài nhận xét từ kinh tế lý thuyết - Trần Hữu Dũng

Pháp chế và phát triển: Vài nhận xét từ kinh tế lý thuyết -   Trần Hữu Dũng
Hầu như không ai phủ nhận sự quan trọng của pháp chế cho phát triển kinh tế. Thậm chí, có người sẽ đổ đồng phát triển với pháp trị: một trong những đặc tính của phát triển là pháp trị, ngắn gọn. Từ đó, có suy luận rằng pháp luật, nhất là bộ phận luật thành văn, là một tiền đề của phát triển kinh tế, nghĩa là, muốn phát triển thì phải có những bộ luật càng chi tiết, càng đầy đủ càng tốt, phải có một bộ máy tư pháp càng hùng hậu, càng nghiêm khắc càng tốt.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook