Luật sư tư vấn về chủ đề "phạt vi phạm hành chính"

phạt vi phạm hành chính | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phạt vi phạm hành chính.

Tổ chức triển khai thi hành luật xử lý vi phạm hành chính

Tổ chức triển khai thi hành luật xử lý vi phạm hành chính
Với vai trò là cơ quan chấp hành, tổ chức thực hiện pháp luật và cơ quan xét xử, Chính phủ và Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật XLVPHC nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước

Xử phạt hành vi không thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm khi có việc làm mới để được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Xử phạt hành vi không thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm khi có việc làm mới để được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước nhằm hỗ trợ người lao động khi xảy ra những sư kiện và rủi ro làm cho người lao động bị giảm hoặc mất khả năng lao động khiến cuộc sống của họ trở nên khó khăn. Các quy định về điều kiện hưởng chính sách cũng được

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chương trình đào tạo, quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chương trình đào tạo, quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Công ty Luật TNHH Minh Khuê tiếp tục tổng hợp các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm theo quy định tại Văn bản hợp nhất 1307/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Vi phạm hành chính là gì ? Quy định pháp luật về vi phạm hành chính

Vi phạm hành chính là gì ? Quy định pháp luật về vi phạm hành chính
Vi phạm hành chính là hành vi của tổ chức, cá nhân có lỗi cố ý hoặc vô ý không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về quản lí nhà nước mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính.

Phân biệt vi phạm hành chính và tội phạm hình sự

Phân biệt vi phạm hành chính và tội phạm hình sự
Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là gì ?

Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là gì ?
Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là biện pháp ngăn chặn vi phạm hành Chính và bảo đảm việc xử lí vi phạm hành chính, được tiến hành khi có căn cứ cho rằng ở nơi đó có cất giấu, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và theo thủ tục được pháp luật quy định.

Cấu thành vi phạm hành chính là gì ? Các yếu tố cấu thành vi phạm hành chính

Cấu thành vi phạm hành chính là gì ? Các yếu tố cấu thành vi phạm hành chính
Cấu thành vi phạm hành chính là tổng hợp những yếu tố đặc trưng được pháp luật quy định, thể hiện đầy đủ tính xâm hại đối với trật tự quản lí nhà nước của loại vi phạm hành chính, là cơ sở cần thiết cho việc phân biệt các loại vi phạm hành chính với nhau, và cho việc xác định trách nhiệm hành chính.