Luật sư tư vấn về chủ đề "Quá trình phát triển"

Quá trình phát triển | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Quá trình phát triển.

Quá trình phát triển của pháp luật đất đai qua từng thời kỳ?

Quá trình phát triển của pháp luật đất đai qua từng thời kỳ?
Cùng với lịch sử phát triển đất nước, công tác quản lý đất đai cũng dần được hoàn thiện. Nội dung cơ bản của công tác quản lý đất đai được thể hiện trong hệ thống ván bản quy phạm pháp luật. Hệ thống văn bản này cũng dần được hoàn thiện, từ chỗ chỉ là những văn bản dưới luật...

Nội lực và ngoại lực trong quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam - Trần Văn Thọ (Giáo sư kinh tế, Đại học Waseda, Tokyo)

Nội lực và ngoại lực trong quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam -  Trần Văn Thọ (Giáo sư kinh tế, Đại học Waseda, Tokyo)
Từ những năm cuối thế kỷ 20, vấn đề phát huy nội lực được nói đến nhiều tại Việt Nam. Tôi cũng cho rằng trước trào lưu toàn cầu hoá ngày càng mạnh, đặt vấn đề tăng cường và phát huy nội lực để chủ động phát triển trong ổn định là cần thiết. Tuy nhiên cho đến nay vấn đề nầy mới được bàn chung chung, chưa được phân tích một cách khoa học nên chưa đưa ra được những kết luận có thể tham khảo cho việc đặt ra chính sách, chiến lược cần thiết.

Quá trình phát triển của tổ chức công đoàn tại Việt Nam ?

Quá trình phát triển của tổ chức công đoàn tại Việt Nam ?
Ở Việt Nam, công đoàn xuất hiện khá muộn. Công đoàn ra đời gắn liền với sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân và cách mạng Việt Nam. Bài viết tập trung phân tích và làm rõ sự ra đời và phát triển của tổ chức công đoàn, cụ thể:

Pháp luật trọng tài ở Việt nam – Quá trình phát triển và các vấn đề đặt ra

Pháp luật trọng tài ở Việt nam – Quá trình phát triển và các vấn đề đặt ra
Hiện nay, Luật Trọng tài đang được soạn thảo và sẽ có hiệu lực vào cuối năm 2010 nếu được Quốc hội thông qua vào kỳ họp mùa thu năm 2009. Theo truyền thống làm luật tại Việt Nam, một Ban Soạn thảo gồm 7 thành viên đã được thành lập. Thành viên của Ban Soạn thảo là các quan chức cao cấp, bao gồm Thứ trưởng các Bộ Tư pháp, Công Thương, Phó chánh án Toà án nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam [1].