Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "quản lý chất lượng"

quản lý chất lượng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quản lý chất lượng.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6177:1996 (ISO 6332: 1988 (E)) về chất lượng nước - xác định sắt bằng phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1.10-phenantrolin do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6177:1996 (ISO 6332: 1988 (E)) về chất lượng nước - xác định sắt bằng phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1.10-phenantrolin do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
Xem nội dung chi tiết văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6177:1996 (ISO 6332: 1988 (E)) về chất lượng nước - xác định sắt bằng phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1.10-phenantrolin do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành kèm file tải về (download)

Kiểm tra chất lượng (quality control) là gì ?

Kiểm tra chất lượng (quality control) là gì ?
Kiểm tra chất lượng (quality control) là quá trình đánh giá và đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng được các yêu cầu chất lượng đã định ra. Dưới đây la nội dung liên quan đến việc kiểm tra chất lượng mà công ty Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách hàng:

Chi tiết nội dung, trình tự, thủ tục ban hành kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt.

Chi tiết nội dung, trình tự, thủ tục ban hành kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt.
Nguồn nước mặt đang là nguồn nước chiếm tỳ trong thấp so với nguồn nước ngầm nhưng lại là nguồn nước quan trong nhất và đang được sử dụng nhiều nhất. Pháp luật hiện nay quy định chi tiết nội dung, trình tự, thủ tục ban hành kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt như thế nào?

Sửa đổi tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ theo Nghị định 48/2023/NĐ-CP

Sửa đổi tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ  theo Nghị định 48/2023/NĐ-CP
Khi đánh giá mức độ không hoàn thành nhiệm vụ của một cá nhân cần phải có tiêu chí cụ thể. Thông tin về việc sửa đổi tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ theo Nghị định 48/2023/NĐ-CP như thế nào? Cùng tìm hiểu với bài viết dưới đây.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng