Luật sư tư vấn về chủ đề "Quy tắc xuất xứ"

Quy tắc xuất xứ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Quy tắc xuất xứ.

Nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ, hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu và giải quyết vướng mắc về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ, hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu và giải quyết vướng mắc về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi đã biên soạn và cung cấpp cho bạn đọc thêm kiến thức về nội dung nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ và hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu và giải quyết vướng mắc về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa...

Quy tắc tố tụng của trọng tài được quy định như thế nào ?

Quy tắc tố tụng của trọng tài được quy định như thế nào ?
Tuy trọng tài là tổ chức phi chính phủ, nhưng pháp luật các nước về trọng tài đều có quy định những yêu cầu cơ bản về trình tự, thủ tục xét xử bằng trọng tài nhằm bảo đảm cho quá trình xét xử diễn ra một cách nhanh gọn, khách quan, công bằng, đúng pháp luật.

Phan tích về tính gộp xuất xứ Liên minh Châu Âu (EU)

Phan tích về tính gộp xuất xứ Liên minh Châu Âu (EU)
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về vấn đề tính gộp xuất xứ Liên minh Châu Âu (EU) và những vấn đề liên quan trong bài như: Ví dụ về tính gộp xuất xứ Liên minh Châu Âu; Liên Minh Châu Âu (EU); Hiệp định Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) ...

Phân tích về các quy tắc chung và riêng về xuất xứ

Phân tích về các quy tắc chung và riêng về xuất xứ
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về xuất xứ; các quy tắc chung và riêng về xuất xứ; Thông tư số 03/2019/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP...

Phân tích cơ cấu quy tắc xuất xứ trong EFTA

Phân tích cơ cấu quy tắc xuất xứ trong EFTA
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu (European Free Trade Association - EFTA); Phân tích về cơ cấu quy tắc xuất xứ trong Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu (European Free Trade Association - EFTA)...

Biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp để tận dụng ưu đãi CPTPP và EVFTA từ các quy định về xuất xứ hàng hóa

Biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp để tận dụng ưu đãi CPTPP và EVFTA từ các quy định về xuất xứ hàng hóa
Để tận dụng được các lợi thế mà Hiệp định CPTPP và EVFTA mang lại ngay những ngày đầu thực thi, Bộ Công Thương, với vai trò là cơ quan đầu mối thực thi Hiệp định CPTPP và EVFTA tại Việt Nam, đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ theo Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA của Bộ Công Thương.

Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật về xuất xứ hàng hóa của Việt Nam

Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật về xuất xứ hàng hóa của Việt Nam
Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nắm được tổng quát các quy định pháp luật hiện hành về xuất xứ hàng hóa để dễ đàng trong việc đối chiếu và áp dụng. Luật Minh Khuê sưu tầm và biên tập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật về xuất xứ hàng hóa của Việt Nam trong nội dung bài viết dưới đây:

Cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
Theo cam kết, Hiệp định cho phép các nước áp dụng song song cơ chế cấp C/O và cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa. CPTPP không bắt buộc Việt Nam phải áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực. Tìm hiểu cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong CPTPP: